2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Скрипник І. В.

Публікацій: 23
Стаття (російською)

Равномерная аппроксимация решений нелинейных параболических задач в перфорированных областях

Журавская А. В., Скрыпник И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1244-1258

Досліджено поведінку залишкового члена асимптотичного розкладу для розв'язків квазілінійної параболічної задачі Коші — Діріхле в послідовності областей з дрібнозернистою межею. На підставі модифікації побудови асимптотичного розкладу та нових поточкових оцінок розв'язку модельної задачі доведено рівномірну збіжність залишкового члена до нуля.

Ювілейна дата (українською)

Дмитро Якович Петрина (До сімдесятиріччя від дня народження)

Горбачук М. Л., Луковський І. О., Марченко В. О., Митропольський Ю. О., Пастур Л. А., Самойленко А. М., Скрипник І. В., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 3. - С. 291-292

Стаття (російською)

Сходимость собственных чисел и собственных функций нелинейных задач Дирихле в областях с мелкозернистой границей

Намлеева Ю. В., Скрыпник И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 6. - С. 824-839

Вивчається поведінка власних значень та власних функцій задачі Діріхле для нелінійних еліптичних рівнянь другого порядку в областях з дрібнозернистою межею.

Ювілейна дата (українською)

Микола Іванович Шкіль (до 70-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Скрипник І. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1589-1591

Ювілейна дата (російською)

Наум Ильич Ахиезер (к 100-летию со дня рождения)

Марченко В. А., Митропольский Ю. А., Погорелов А. В., Самойленко А. М., Скрыпник И. В., Хруслов Е. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 3. - С. 291-293

Стаття (англійською)

Про компенсовану компактність для нелінійних еліптичних задач у перфорованих областях

Скрипник І. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 11. - С. 1534-1549

Розглядається послідовність задач Діріхле для нелінійного дивергентного еліптичного оператора $A$: $W_m^1(Ω_s ) → [W_m^1(Ω_s )]^{*}$ в послідовності перфорованих областей $Ω_s ⊂ Ω$. За умови на локальну ємність множини $Ω \backslash Ω_s$ доведено такий принцип компенсованої компактності: ${\mathop {\lim }\limits_{s \to \infty }} \left\langle {Ar_s ,z_s } \right\rangle = 0$, де $r_s(x), z_s(x)$ —слабко збіжні в послідовності такі, що $W_m^1(Ω)$ аналог коректора для задачі усереднення, $z_s (х)$ — довільна послідовність в ${\mathop {W_m^1 }\limits^ \circ} (\Omega _s)$, слабка границя якої дорівнює нулю.

Ювілейна дата (українською)

Юрій Макарович Березанський (до 75-річчя від дня народження)

Горбачук М. Л., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Скрипник І. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 5. - С. 579-581

Стаття (українською)

Апріорні оцінки розв'язків лінійних параболічних за- дач з коефіцієнтами з соболєвських просторів

Романенко І. Б., Скрипник І. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 11. - С. 1534–1548

Розглянуто загальну початково-крайову задачу для лінійного параболічного рівняння довільного парного порядку в анізотропних соболевських просторах. Доведено існування, єдиність розв'язку та апріорну оцінку для нього.

Хроніка (українською)

Міжнародна конференція „Nonlinear partial differential equations"

Скрипник І. В., Тедеєв А. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 1007–1008

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойлепко (до шістдесятиріччя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Корнійчук М. П., Королюк В. С., Кошляков В. М., Кулик В. Л., Лучка А. Ю., Митропольський Ю. О., Пелюх Г. П., Перестюк М. О., Скороход А. В., Скрипник І. В., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 1. - С. 3–4

Стаття (російською)

Принцип аддитивности в усреднении вырождающихся нелинейных задач Дирихле

Ларин Д. В., Скрыпник И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 1. - С. 118–135

Вивчається усереднення задач Діріхле для вироджених нелінійних еліптичних рівнянь другого порядку в областях з дрібнозернистою межею за умови, що вагова функція належить до певного класу Макенхаупта. Доведено поточкову оцінку розв'язків модельної виродженої нелінійної задачі. Побудовано усереднену граничну задачу при нових структурних умовах відносно перфорованої області. Зокрема, не припускається малість діаметрів порожнин відносно віддалей між ними.

Стаття (російською)

Об асимптотических разложениях o-решений в теории квазилинейных систем разностных уравнений

Костин А. В., Скрыпник И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 672–677

Досліджується квазілінійиа система різницевих рівнянь при певних умовах. Доводиться існування формального частинного о-розв'язку цієї системи у вигляді функціональних рядів спеціального типу. Доводиться також теорема про асимптотичний характер цього розв'язку.

Стаття (російською)

Поточечные оценки потенциалов для емкости высшего порядка

Скрыпник И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 1. - С. 149–163

В області D=Ω\ER n розглядається нелінійне еліптичне рівняння вищого порядку при таких припущеннях, що відповідним енергетичним простором є W p m (D)W q 1 (D), q>mp. Оцінюється розв'язок u(x) цього рівняння, який задовольняє умову u(x)−kf(x)W p m (D)W q 1 (D), де kR 1, f(x)C 0 (Ω), and f(x)=1 for xF.. Доводиться поточкова оцінка u(x) в термінах ємкості вищого порядку множини F і віддалі від точки x до множини F.

Стаття (російською)

Новые условия усреднения нелинейных задач Дирихле в перфорированных областях

Скрыпник И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 675-694

Вивчається усереднення задач Діріхле для нелінійних еліптичних рівнянь другого порядку в областях з дрібнозернистою межею. Розглядається клас рівнянь, які допускають виродження відносно градієнтів розв'язків. Доведена поточкова оцінка розв'язків модельної нелінійної задачі. Побудована усереднена гранична задача при нових структурних умовах відносно перфорованої області. Зокрема, не припускається малість діаметрів порожнин відносно віддалей між ними.

Коротке повідомлення (українською)

Пам'яті Валентина Анатолійовича Зморовича

Барановський Ф. Т., Березанський Ю. М., Булдигін В. В., Далецький Ю. Л., Дзядик В. К., Добровольский В. О., Лозовик В. Г., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Скрипник І. В., Тамразов П. М., Яремчук Ф. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1110–1111

Стаття (російською)

Асимптотическое разложение решений квазилинейных параболических задач в перфорированных областях

Скрыпник И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 11. - С. 1542–1566

Будується асимптотичний розклад розв'язків квазілінійних параболічних задач з граничною умовою Діріхле в областях з дрібнозернистою межею. Доводиться сильна збіжність до нуля послідовності залишкових членів розкладу у просторі $W^{1,1/2}_2$.

Стаття (російською)

Гельдеровость функций из класса $B_{q, s}$

Скрыпник И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 1020–1028

Визначається клас функцій $B_{q, s}$, до якого належать узагальнені розв'язки деяких квазіліній-них параболічних рівнянь вищого порядку. Доводиться вкладення $B_{q, s}$ простір гельдерових функцій.

Хроніка (російською)

Конференция по нелинейным задачам математической физики и задачам со свободными границами

Базалий Б. В., Скрыпник И. В., Тедеев А. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 2. - С. 295-297

Ювілейна дата (російською)

Самуил Давидович Эйдельман (К семидесятилетию со дня рождения)

Березанский Ю. М., Горбачук М. Л., Ивасишен С. Д., Королюк В. С., Митропольский Ю. А., Скрыпник И. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 5. - С. 578

Стаття (українською)

Регулярные точки обобщенных решений нелинейных параболических систем высшего порядка

Данилюк Г. И., Скрипник І. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 4. - С. 429–436

Введено понятие регулярной точки обобщенного решения и $u(x, t) = (u^1(x, t),...,u^N(x, t))$ нелинейной равномерно параболической системы дивергентного вида порядка $2m,\, m>1$, и с помощью априорных оценок для $u(x, t)$ показано, что почти все точки цилиндра $Q = \Omega \times [0, T]$, где $\Omega$ — произвольная ограниченная с гладкой границей область из $R_n$, являются регулярными точками вектор-функции $u(x, t)$.

Стаття (українською)

Априорные оценки обобщенных решений нелинейных параболических систем высшего порядка

Данилюк Г. И., Скрипник І. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 3. - С. 289–295

Стаття (українською)

Применение топологических методов к уравнениям с монотонными операторами

Скрипник І. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 1. - С. 69–79

При определенных условиях определяется вращение поля $Ax + Tx$, где $A$ — монотонный, а $T$ — вполне непрерывный нелинейные операторы из банахова пространства в его сопряженное. Установлен ряд свойств вращения и получена формула индекса критической точки. В частности, дается следующее обобщение принципа Лере — Шаудера: для того чтобы уравнение $Ax + Tx = 0$ было разрешимо в области $D$, достаточно, чтобы вращение поля $Ax + Tx$ на границе $D$ было отличным от нуля.

Коротке повідомлення (російською)

$A$-гармонические поля с особенностями

Скрыпник И. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1965. - 17, № 4. - С. 130-133