2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Креневич А. П.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Асимптотична еквівалентність розв'язків лінійних стохастичних систем Іто

Креневич А. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 10. - С. 1368–1384

Досліджується питання асимптотичної еквiвалентностi стохастичних систем лінійних звичайних та стохастичних рівнянь у сєнсі середнього квадратичного та з імовірністю одиниця.

Стаття (українською)

Дослідження експоненціальної дихотомії лінійних стохастичних систем Іто з випадковими початковими даними за допомогою квадратичних форм

Креневич А. П., Станжицький О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 4. - С. 543–553

Вивчаються умови експоненціальної дихотомії в середньому квадратичному систем лінійних стохастичних систем Ito. Доведено, що достатньою умовою експоненціальної дихотомії є існування квадратичної форми, похідна від якої в силу системи від'ємно означена. Також доведено обернену теорему.