2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стасюк С. А.

Публікацій: 13
Стаття (українською)

Найкраще $m$-членне тригонометричне наближення періодичних функцій малої мішаної гладкості з класів типу Нікольського – Бєсова

Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 7. - С. 983-1003

Получены точные по порядку оценки наилучшего $m$-членного тригонометрического приближения периодических функций многих переменных (с малой смешанной гладкостью) из классов типа Никольского – Бесова.

Коротке повідомлення (українською)

Колмогоровские поперечники аналогов классов Никольского – Бесова с логарифмической гладкостью

Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 11. - С. 1579-1584

Знайдено точні за порядком оцінки колмогоровських поперечників та ентропійних чисел для аналогів класів Hiкольського - Бєсова з логарифмічною гладкістю.

Стаття (російською)

Аппроксимативные характеристики аналогов классов Бесова с логарифмической гладкостью

Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 4. - С. 493–499

Знайдено точні за порядком оцінки деяких апроксимативних характеристик аналогів класів Бєсова (з логарифмiчною гладкістю) періодичних функцій багатьох змінних.

Коротке повідомлення (російською)

Наилучшее приближение периодических функций нескольких переменных из классов $MB^{\omega}_{p,\theta}$

Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 1. - С. 140-144

Одержано точнi за порядком оцiнки найкращого наближення в метрицi простору $L_q$ перiодичних функцiй кiлькох змiнних iз класiв $MB^{\omega}_{p,\theta}$ тригонометричними полiномами з „номерами” гармонiк iз схiдчастих гiперболiчних хрестiв.

Стаття (російською)

Наилучшее $m$-членное приближение классов $B ^{r}_{\infty, \theta}$ функций многих переменных полиномами по системе Хаара

Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 4. - С. 549-555

Одержано точну за порядком оцiнку величини найкращого m-членного наближення класiв $B ^{r}_{\infty, \theta}$ перiодичних функцiй багатьох змiнних полiномами по системi Хаара в метрицi простору $L_q,\quad 1 < q < \infty$.

Стаття (російською)

Наилучшее $m$-членное тригонометрическое приближение классов $B^r_{p,θ}$ функций малой гладкости

Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 1. - С. 104–111

Одержано точну за порядком оцінку найкращого $m$-членного тригонометричного наближення класів Бесова $B^r_{p,θ}$ в періодичних функцій багатьох змінних малої гладкості у просторі $L_q, \; 1 < p ≤ 2 < q < ∞$.

Стаття (українською)

Найкращі M-членні тригонометричні наближення класів B Ωp,θ періодичних функцій багатьох змінних у просторі Lq

Конограй А. Ф., Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 9. - С. 1196 – 1214

Получены порядковые оценки для наилучших M-членных тригонометрических приближений классов B Ωp,θ периодических функций многих переменных в пространстве Lq для некоторых значений параметров p и q.

Стаття (українською)

Найкращі M-членні ортогональні тригонометричні наближення класів B Ωp,θ періодичних функцій багатьох змінних

Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 647 – 656

Получены порядковые оценки наилучших M-членных ортогональных тригонометрических приближений классов B Ωp,θ периодических функций многих переменных в метрике пространства Lq в случае 1 < q < p < ∞.

Стаття (українською)

Апроксимативні характеристики класів $B_{p,θ}^{Ω}$ періодичних функцій багатьох змінних

Стасюк С. А., Федуник О. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 5. - С. 692–704

Одержано точні за порядком оцінки наближення класів $B_{p,θ}^{Ω}$ періодичних Функцій багатьох змінних у просторі $L_q$ за допомогою операторів ортогонального проектування, а також лінійних операторів, що підпорядковані деяким умовам.

Стаття (українською)

Найкращі наближення, колмогоровські та тригонометричні поперечники класів $B_{p,θ}^{Ω}$ періодичних функцій багатьох змінних

Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 11. - С. 1557-1568

Одежано точні за порядком оцінки найкращих наближень, колмогоровських та тригонометричних поперечників класів $B_{p,θ}^{Ω}$ періодичних функцій багатьох змінних у просторі $L^q$ для деяких значень параметрів $p$ та $q$.

Стаття (українською)

Наближення класів періодичних функцій багатьох змінних у рівномірній метриці

Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 11. - С. 1551-1559

Одержано порядкові оцінки найкращих $М$-членних тригонометричних наближень та наближень сумами Фур'є класів періодичних функцій багатьох змінних у рівномірній метриці.

Стаття (українською)

Тригонометричні поперечники класів $B_{p,θ}^{Ω}$ періодичних функцій багатьох змінних

Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 5. - С. 700-705

Одержано точні порядкові оцінки тригонометричних поперечників класів $B_{p,θ}^{Ω}$ періодичних функцій багатьох змінних у просторі $L_{q, 1}\; < p ≤ 2 ≤ q < p/(p − 1)$.

Стаття (українською)

Найкращі $M$-членні тригонометричні наближення класів функцій багатьох змінних $B_{p,θ}^Ω$ й

Стасюк С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 381-394

Одержано точні порядкові оцінки найкращих $M$ -членних тригонометричних наближень класів $B_{p,θ}^Ω$ функцій багатьох змінних в просторі $L_{q, 1} < p < q < ∞, q > 2$.