2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Власенко І. Ю.

Публікацій: 5
Стаття (російською)

Пример нейтрально неблуждающих точек внутренних отображений, не являющихся нейтрально рекуррентными

Власенко И. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 8. - С. 1030-1033

Раніше автором було побудовано нові інваріанти для динамічних систем, що утворені необоротними внутрішніми відображеннями. Ці інваріанти побудовано за аналогією між траєкторіями гомеоморфізмів i напрямами у множині точок, що мають спільну ітерацію. Зокрема, було введено множини нейтрально рекурентних і нейтрально неблукаючих точок. У даній статті наведено приклад відображення з нейтрально неблукаючою, але не нейтрально рекурентною точкою, який показує, що дані множини є різними.

Коротке повідомлення (англійською)

Ітераційна стійкість центра Біркгофа відносно степеня 2

Власенко І. Ю., Полулях Є. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 5. - С. 705–707

Доведено, що центр Біркгофа гомеоморфізму на довільному метричному просторі збігається з центром Біркгофа його степеня 2.

Стаття (російською)

Топологические свойства периодических компонент структурно устойчивых диффеоморфизмов

Власенко И. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 9. - С. 1190-1199

Розглядаються періодичні компоненти структурно стійких дифеоморфізмів на двовимірних многовидах. Вивчаються їх властивості та дається топологічний опис їх меж.

Стаття (російською)

Топологические свойства периодических компонент A-диффеоморфизмов

Власенко И. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 8. - С. 1031-1041

Розглядалядаються періодичні компоиепти A-дифеоморфізмів на двовимірних многовидах. Вивчаються ïxні властивості та наводиться топологічий опис ïx меж.

Коротке повідомлення (українською)

Числові характеристики на множині гетероклінічних точок дифеоморфізмів Морса - Смейла на поверхнях

Власенко І. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1415-1420

Для дифеоморфізмів Морса -Смейла на замкнених поверхнях досліджуються властивості числових характеристик гетерокліпічних траєкторій по відношенню до локальної структури прямого добутку в малому околі сідлової періодичної точки.