2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Штик В. О.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Початкова задача для ланцюжка рівнянь Боголюбова квантових систем частинок

Герасименко В. І., Штик В. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 9. - С. 1175–1191

Побудовано кумулянтні (ceмiiнвapiaнтнi) зображення для розв'язку початкової задачi ланцюжка Рівнянь Боголюбова квантових систем частинок. У просторі послідовностей ядерних операторiв доведено теорему існування та єдиності розв'язку. Досліджено питання еквівалентності різних зображень розв'язку у випадку статистики Максвелла-Больцмана.