2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Муровцев А. Н.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Глобальная аналитичность решений нелинейных дифференциально-функциональных уравнений, представимых рядами Дирихле

Муровцев А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 9. - С. 1276–1284

Показано, що аналітичні розв'язки достатньо загальних нелінійних диференціально-функціональних рівнянь при деяких додаткових припущеннях зображуються рядами Діріхле єдиної структури на всій дійсній осі $\mathbb{R}$ , а іноді на всій комплексній площині $\mathbb{C}$. Досліджується залежність цих розв'язків від коефіцієнтів при базових експонентах розкладу в ряд Діріхле. Отримано достатні умови зображення розв'язків основної початкової задачі рядами експонент.