2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Скороход А. В.

Публікацій: 21
Ювілейна дата (українською)

Юрій Юрійович Трохимчук (до 80-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Боярський Б., Горбачук М. Л., Зелінський Ю. Б., Копилов А. П., Королюк В. С., Луковський І. О., Митропольський Ю. О., Портенко М. І., Решетняк Ю. Г., Самойленко А. М., Скороход А. В., Тамразов П. М., Шарко В. В., Шевчук І. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 701 – 703

Ювілейна дата (українською)

Володимир Семенович Королюк (до 80-річчя від дня народження)

Братійчук М. С., Гусак Д. В., Коваленко І. М., Портенко М. І., Самойленко А. М., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 9. - С. 1155-1157

Ювілейна дата (українською)

Михайло Йосипович Ядренко (до 70-річчя від дня народження)

Булдигін В. В., Козаченко Ю. В., Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Перестюк М. О., Портенко М. І., Самойленко А. М., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 435-438

Ювілейна дата (українською)

Микола Іванович Портеико (до 60-річчя від дня народження)

Дороговцев А. А., Копитко Б. І., Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Сита Г. М., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 147-148

Стаття (українською)

Про випадково збурені линійні коливні механічні системи

Скороход А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1294-1303

Доведено, що амплітуди і фази власних коливань лінійної коливної системи, збуреної або „швидким" процесом Маркова, або ж малим віперовим процесом, можна асимптотично описати дифузійним процесом, генератор якого обчислюється.

Ювілейна дата (українською)

Володимир Семенович Королюк (до 75-річчя від дня народження)

Гусак Д. В., Коваленко І. М., Самойленко А. М., Скороход А. В., Ядренко М. Й.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1011-1013

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойлепко (до шістдесятиріччя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Корнійчук М. П., Королюк В. С., Кошляков В. М., Кулик В. Л., Лучка А. Ю., Митропольський Ю. О., Пелюх Г. П., Перестюк М. О., Скороход А. В., Скрипник І. В., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 1. - С. 3–4

Ювілейна дата (українською)

Юрій Львович Далецький (до сімдесятиріччя від дня народження)

Березанський Ю. М., Королюк В. С., Крейн С. Г., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 3. - С. 323–325

Стаття (англійською)

Мірозначна дифузія

Скороход А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 3. - С. 458–464

Розглядається клас неперервних мірозначних процесів {μ t } на скінченновимірному евклідовому просторі X, для якого ∫fd μ t — семімартингал з характеристикою, що є абсолютно неперервною відносно t для всіх досить гладких t for all f:X→R. Показано, що при досить загальних умовах марковський процес з цією властивістю може бути отриманий як слабка границя для систем випадково взаємодіючих частинок, що рухаються в X уздовж траєкторій дифузійного процесу в X, коли число частинок зростає до нескінченності.

Стаття (українською)

Динамические системы под влиянием быстрых случайных возмущений

Скороход А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 1. - С. 3-21

Рассматриваются динамические системы, зависящие от случайно меняющегося параметра. Изучаются условия, при которых такая динамическая система превращается в диффузионный процесс.

Стаття (українською)

Центральная предельная теорема для полиномов Эрмита от независимых гауссовых величин

Скороход А. В., Степахно В. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 12. - С. 1681–1686

Стаття (українською)

Владимир Семенович Королюк (к шестидесятилетию со дня рождения)

Гусак Д. В., Митропольський Ю. О., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 4. - С. 488–489

Стаття (українською)

Исследования по теории вероятностей в Институте матетатики АН УССР за пятьдесят лет

Королюк В. С., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1984. - 36, № 5. - С. 571 – 575

Стаття (українською)

Распределение функционалов от некоторых процессов с независимыми приращениями с задерживающей границей  

Ахмедова Г. М., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 1. - С. 54–62

Стаття (українською)

Асимптотические методы в вероятностных задачах

Гусак Д. В., Митропольський Ю. О., Скороход А. В., Турбін А. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1975. - 27, № 4. - С. 471–476

Стаття (українською)

О распределении некоторых функционалов от процесса с полунезависимыми приращениями

Насірова Т. І., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 3. - С. 400—405

Стаття (українською)

К 150-летию со дня рождения П. Л. Чебышева

Гаврилюк В. Т., Ремез Є. Я., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 1. - С. 

Стаття (російською)

Разностные уравнения и цепи Маркова

Гатун В. П., Скороход А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1969. - 21, № 3. - С. 305–315

Рассматриваются разностные уравнения на некотором подмножестве О множества $Z$ всех целых точек пространства $R^{(m)}$. Эти уравнения имеют вид $$\sum_{i=0}^kp_i(z)u(z + z_i) - (1 + r(z))u(z) = f_i(z). \quad(1)$$ Исследуется существование и единственность решения системы (1) в зависимости от цепи Маркова $\eta_0, \eta_1,...,\eta_n...$ с вероятностями перехода $P\{\eta_{n+1} = z + z_i/\eta_n = z\} = p_i(z),\quad (2).% Оказывается, что свойства решений уравнения (1) тесно связаны с такими свойствами цепи, как возвратность, невозвратность, положительность возвратного класса, наличия поглощающих точек и т. п. В вероятностных терминах построена функция Грина уравнения (1).

Коротке повідомлення (російською)

Абсолютная непрерывность семейства мер, зависящих от параметра

Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1965. - 17, № 5. - С. 129-135

Стаття (російською)

Предельные распределения для аддитивных функционалов от последовательности сумм независимых одинаково распределенных решетчатых случайных величин

Скороход А. В., Слободенюк Н. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1965. - 17, № 2. - С. 97-105

Стаття (російською)

Некоторые предельные теоремы для аддитивных функционалов от последовательности сумм независимых случайных величин

Скороход А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1961. - 13, № 4. - С. 67-78

Пусть $\xi_1, \xi_2,... \xi_n,...$ независимые одинаково распределенные случайные величины, $s_{n0} = 0,\; s_{nk} = \cfrac1{\sqrt{n}}(\xi_1 + ... + \xi_k)$ и $\Phi_n(x_0, x_1, ..., x_r)$ последовательность неотрицательных измеримых функций для которой $\lim_{n\rightarrow \infty}\sup_{x_0, x_1, ..., x_n}\Phi_n(x_0, x_1, ..., x_r) = 0$.
В статье получены предельные теоремы для случайных величин $\cfrac1n\sum_{k=0}^{n-r}\Phi_n(s_{nk},...,s_{nk+r})$.