2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мавхін Й.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Узагальнення деяких скiнченновимiрних теорем про нерухому точку

Мавхін Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 2. - С. 266-272

Наведено елементарнi топологiчнi доведення деяких узагальнень теорем Пiредду – Занолiна та Зглiчинського про нерухому точку в $\mathbb{R}^n$, якi можуть бути використанi при розглядi рiзних питань, пов’язаних iз звичайними диференцiальними рiвняннями.

Стаття (англійською)

Резонанс i нелінійність: огляд

Мавхін Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 2. - С. 190–205

Наведено огляд останніх результатів щодо нерезонансних i резонансних періодично збуджуваних нелінійних осциляторів: існування періодичних необмежених або обмежених розв'язків для обмежених нелінійних збурень лінійних та кусково-лінійних осциляторів, а також деяких класів плоских гамільтонових систем.