2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Резнікова Ю. С.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Срединно-усеченные симплексы в четырехмерном аффинном пространстве

Резникова Ю. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 4. - С. 566–570

Наведено загальний геометричний опис, а також характеристики Ейлера – Пуанкаре серединно-зрізаних симплексів у чотиривимірному афінному просторі. Продемонстровано зв'язок подібних геометричних об'єктів із чотиривимірними аналогами трикутної серветки Серпінського.