2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теско В. А.

Публікацій: 5
Стаття (англійською)

Стохастичний інтеграл типу Хітцуди - Скорохода на розширеному просторі Фока

Качановський М. О., Теско В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 6. - С. 733-764

Наведено огляд деяких останніх результатів, пов'язаних із стохастичними інтегралами типу Хітцуди-Скорохода, що діють на розширеному просторі Фока та його оснащеннях.

Стаття (англійською)

Узагальнення розширеного стохастичного інтеграла

Березанський Ю. М., Теско В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 5. - С. 588–617

Запропоновано узагальнення розширеного стохастичного інтеграла на випадок інтегрування відносно широкого класу випадкових процесів. Зокрема, одержано умови, за яких вказаний інтеграл збігається з класичним стохастичним інтегралом Іто.

Стаття (українською)

Ортогональний підхід до побудови теорії узагальнених функцій нескінченного числа змінних та пуассонів аналіз білого шуму

Березанський Ю. М., Теско В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 12. - С. 1587-1615

Розроблено ортогональний підхід до побудови теорії узагальнених функцій нескінченного числа змінних (без використання якобієвих полів) і наведено його застосування до побудови та вивчення пуассонового аналізу білого шуму.

Стаття (українською)

Про простори, що виникають при побудові нескінченновимірного аналізу за біортогональною схемою

Теско В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 7. - С. 977–990

Вивчаються властивості операторів знищення нескінченного порядку, що діють у просторах основних функцій. Отримані результати застосовуються для встановлення рівності просторів основних функцій.

Стаття (українською)

Простори основних і узагальнених функцій, пов'язані з узагальненим зсувом

Березанський Ю. М., Теско В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 12. - С. 1587-1657

Наведено основні результати останніх років щодо узагальнення аналізу білого шуму, пов'язаного з сім'єю операторів узагальненого зсуву.