2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Серікова І. Ю.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Ортогональные на компактном интервале рациональные матрицы-функции, ассоциированные с задачей Неванлинны – Пика в классе S [a, b]

Дюкарев Ю. М., Серикова И. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 6. - С. 764–770

Розглянуто інтерполяційну задачу Неванлінни – Піка з нескінченною кількістю вузлів інтерполяції у класі S [a, b], з якою пов'язано ортогональні на інтервалі [a, b] раціональні матриці-функції. Отримано критерій повної невизначеності нескінченної задачі Неванлінни – Піка у термінах ортогональних раціональних матриць-функцій.