2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кальчук І. В.

Публікацій: 6
Стаття (українською)

Про наближення бігармонічними інтегралами Пуассона класів $W_{β}^rH^{α}$

Грабова У. З., Кальчук І. В., Степанюк Т. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 5. - С. 625-634

Получены асимптотические равенства для точных верхних граней отклонений бигармонических интегралов Пуас- сона от функций из классов $W_{β}^rH^{α}$ в случае $r > 2, 0 \leq \alpha < 1$.

Стаття (українською)

Наближення функцій із класів $W_{β}^r H^{α }$ інтегралами Вейєрштрасса

Грабова У. З., Кальчук І. В., Степанюк Т. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 4. - С. 510-519

Исследовано асимптотическое поведение точных верхних граней приближений функций из классов $W_{β}^r H^{α }$ интегралами Вейерштрасса в равномерной метрике.

Стаття (українською)

Апроксимативні властивості бігармонічних інтегралів Пуассона на класах $W^r_{\beta} H^{\alpha}$

Кальчук І. В., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 11. - С. 1493-1504

Получены асимптотические равенства для точных верхних граней приближений функций из классов $W^r_{\beta} H^{\alpha}$ и $H^{\alpha}$ бигармоническими интегралами Пуассона в равномерной метрике

Стаття (українською)

Наближення ( ψ, β ) -диференційовних функцій, заданих на дійсній осі, операторами Вейєрштрасса

Кальчук І. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 9. - С. 1201–1220

Получены асимптотические равенства для верхних граней приближений операторами Вейерштрасса на функциональных классах $\widehat{C}^{\psi}_{\beta, \infty}$ и $\widehat{L}^{\psi}_{\beta, 1}$ в метриках пространств $\widehat{C}$ и $\widehat{L}_1$ соответственно.

Стаття (російською)

Асимптотика величин наближення в середньому класів диференційовних функцій за допомогою бігармонійних інтегралів Пуассона

Кальчук И. В., Харкевич Ю. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 8. - С. 1105–1115

Получены полные асимптотические разложения для величин точных верхних граней приближений функций из классов $W^r_1,\quad r \in N,$ и W, $\overline{W}^r_1,\quad r \in N\backslash\{1\}$, их бигармоническими интегралами Пуассона.

Стаття (українською)

Наближення (ψ, β)-диференційовних функцій інтегралами Вейєрштрасса

Кальчук І. В., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 7. - С. 953–978

Получены асимптотические равенства для верхних граней приближений функций из классов $C^{\psi}_{\beta \infty}$ и $L^{\psi}_{\beta 1}$ интегралами Вейєрштрасса.