2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ван Й.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (англійською)

Групи, всi циклiчнi пiдгрупи яких є BN A -пiдгрупами

Ван Й., Ге Х., Лі С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 2. - С. 284-288

Нехай $G$ — скiнченна група, а $H$ — пiдгрупа групи $G$. Говоримо, що $H$ — BN A-пiдгрупа групи $G$, якщо $H^x = H$ або $x \in \langle H, H^x\rangle$ для всiх $x \in G$. BN A-пiдгрупи групи $G$ знаходяться мiж нормальними та анормальними пiдгрупами $G$. Отримано деякi новi характеристики скiнченних груп на основi припущення, що всi циклiчнi пiдгрупи є BN A-пiдгрупами.

Стаття (англійською)

Нерівноності типу Ляпунова для квазілінійних систем з антиперіодичними граничними умовами

Бай Йонгжен, Ван Й., Лі Янань

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 12. - С. 1646–1656

Встановлено дєякі нові нєрівності типу Ляпунова для одновимірних p-лапласових систем з антиперіодичними граничними умовами. Наведено нижні межі для власних значень.

Стаття (англійською)

c * -Доповнені підгрупи та p -нільпотентність скінченних груп

Ван Й., Вей Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 8. - С. 1011–1019

Підгрупа $H$ скінченної групи $G$ називається $c^{*}$-доповнепою в $G$, якщо icнyc підгрупа $K$ така, що G = $G = HK$ та $H ⋂ K$ є перестановочною в $G$. Доведено, що скінченна група $G$, яка є $S_4$-вільною, є $p$-нільпотентною, якщо $N_G (P)$ $p$-нільпотентна і для всіх $x ∈ G \backslash N_G (P)$ кожна мінімальна підгрупа із $P ∩ P^x ∩ G^{N_p}$ є $c^{*}$-доповненою в $P$ та, якщо $p = 2$, виконується одна з наступних умов:
а) кожна циклічна підгрупа порядку 4 із $P ∩ P^x ∩ G^{N_p}$ є $c^{*}$ -доповненою в $P$;
b) $[Ω2(P ∩ P^x ∩ G^{N_p}),P] ⩽ Z(P ∩ G^{N_p})$;
c) $P$ є безкватерніонною, де $P$ — силовська $p$-підгрупа групи $G$ та $G^{N_p}$ — $p$-нільпотентний залишок групи $G$.
Тим самим поширено та покращено деякі відомі результати.