2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Королюк В. С.

Публікацій: 64
Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойленко (до 80-річчя від дня народження)

Антонюк О. Вік., Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Гутлянський В. Я., Королюк В. С., Кочубей А. Н., Кушнір Р. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Марченко В. О., Нікітін А. Г., Парасюк І. О., Пастур Л. А., Перестюк М. О., Портенко М. І., Ронто М. Й., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І., Хруслов Є. Я., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 1. - С. 3-6

Ювілейна дата (українською)

До сторіччя видатного математика та механіка Юрія Олексійовича Митропольського (03.01.1917 – 14.06.2008)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Нікітін А. Г., Парасюк І. О., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 1. - С. 132-144

Ювілейна дата (українською)

Володимир Леонідович Макаров (до 75-річчя від дня народження)

Королюк В. С., Луковський І. О., Нікітін А. Г., Нестеренко Б. Б., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Солодкий С. Г., Трохимчук Ю. Ю.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1715-1717

Ювілейна дата (українською)

Юрій Стефанович Самойленко (до 70-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Горбачук М. Л., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Нікітін А. Г., Нижник Л. П., Самойленко А. М., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 10. - С. 1408-1409

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойленко (до 75-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Горбачук М. Л., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Нікітін А. Г., Перестюк М. О., Портенко М. І., Самойленко Ю. С., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 3 - 6

Ювілейна дата (українською)

Mикола Іванович Шкіль (до 80-річчя від дня народження)

Королюк В. С., Луковський І. О., Перестюк М. О., Працьовитий М. В., Самойленко А. М., Яковець В. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 12. - С. 1720-1722

Ювілейна дата (українською)

Володимир Леонідович Макаров (до 70-річчя від дня народження)

Королюк В. С., Луковський І. О., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 8. - С. 1135-1136

Некролог (українською)

Анатолій Володимирович Скороход

Королюк В. С., Портенко М. І., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 6. - С. 859 -864

Стаття (українською)

Проблема великих відхилень для марковських випадкових еволюцій з незалежними приростами у схемі асимптотично малої дифузії

Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 5. - С. 643–650

Проблема больших отклонений для случайных эволюции с независимыми приращениями в схеме асимптотически малой диффузии решается граничным переходом в нелинейном (экспоненциальном) генераторе полугрупп с использованием решения проблемы сингулярного возмущения для приводимо обратимого оператора.

Ювілейна дата (українською)

Юрій Юрійович Трохимчук (до 80-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Боярський Б., Горбачук М. Л., Зелінський Ю. Б., Копилов А. П., Королюк В. С., Луковський І. О., Митропольський Ю. О., Портенко М. І., Решетняк Ю. Г., Самойленко А. М., Скороход А. В., Тамразов П. М., Шарко В. В., Шевчук І. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 701 – 703

Ювілейна дата (українською)

Півстоліття на благо науки (до сімдесятиріччя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка)

Березанський Ю. М., Горбачук М. Л., Дороговцев А. А., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Митропольський Ю. О., Перестюк М. О., Ребенко О. Л., Ронто А. М., Ронто М. Й., Самойленко Ю. С., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 1. - С. 3–7

Ювілейна дата (українською)

Леонід Андрійович Пастур (до 70-річчя від дня народження)

Бар'яхтар В. Г., Березанський Ю. М., Королюк В. С., Марченко В. О., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 12. - С. 1699-1700

Ювілейна дата (українською)

Євген Якович Хруслов (до 70-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Горбачук М. Л., Королюк В. С., Луковський І. О., Марченко В. О., Митропольський Ю. О., Нижник Л. П., Пастур Л. А., Самойленко А. М., Шарко В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 4. - С. 549-550

Ювілейна дата (українською)

До 90-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського

Березанський Ю. М., Горбачук М. Л., Королюк В. С., Кошляков В. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Самойленко Юл. І., Степанець О. І., Тамразов П. М., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 2. - С. 147–151

Ця стаття присвячується Почесному директору Інституту математики HAH України, академіку HAH України i Російської AH Юрію Олексійовичу Митропольському з нагоди його дев'яносторічного ювілею. Саме видатному вченому Ю. О. Митропольському належать піонерські роботи по створенню і розробці методів дослідження нелінійних коливань систем з повільно змінними амплітудою і фазою, які зараз загальновідомі як метод Крилова - Боголюбова - Митропольського і теорія Митропольського для дослідження нелінійних коливальних систем. З нагоди дев'яносторіччя Юрія Олексійовича Митропольського варто знову повернутися до головних етапів життя цієї видатної людини і згадати його славний життєвий шлях і ті великі випробування і складнощі, що ставали перед ним.

Ювілейна дата (українською)

Іван Олександрович Луковський (до 70-річчя від дня народження)

Кореновський А. А., Королюк В. С., Кошляков В. М., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 10. - С. 1418-1419

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Володимирович Скороход (до 75-річчя від дня народження)

Королюк В. С., Портенко М. І., Самойленко А. М., Сита Г. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 9. - С. 1158-1162

Стаття (українською)

Стохастичні системи з усередненням у схемі дифузійної апроксимації

Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 9. - С. 1235–1252

Запропоновано системний підхід в асимптотичному аналізі стохастичних систем у схемі серій з усередненням та дифузійною апроксимацією. Стохастичні системи задаються марковськими процесами з локально незалежними приростами в евклідовому просторі з випадковими перемиканнями, що описуються стрибковими марковськими та напівмарковськими процесами.
Використовується асимптотичний аналіз марковських та напівмарковських випадкових еволюцій. Дифузійна апроксимація будується з використанням асимптотичного розкладу породжуючих операторів та розв'язків проблем сингулярного збурення для звідно-обернених операторів.

Стаття (англійською)

Дифузійна апроксимація з рівновагою еволюційних систем, що перемикаються напівмарковськими процесами

Королюк В. С., Лімніос Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 9. - С. 1253–1260

Для систем, що перемикаються иапівмарковськими процесами, одержано результати про неоднорідну дифузійну апроксимацію, де вихідний процес компенсується усередненою функцією в апроксимаційній схемі усереднення.

Некролог (українською)

Анатолій Якович Дороговцев

Булдигін В. В., Городній М. Ф., Гусак Д. В., Королюк В. С., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 8. - С. 1151-1152

Ювілейна дата (українською)

Микола Іванович Шкіль (до 70-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Скрипник І. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1589-1591

Хроніка (українською)

Міжнародна наукова конференція, присвячена 90-річчю Б. В. Гнєденка

Зінченко Н. М., Королюк В. С., Ядренко М. Й.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1720-1722

Ювілейна дата (українською)

Михайло Йосипович Ядренко (до 70-річчя від дня народження)

Булдигін В. В., Козаченко Ю. В., Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Перестюк М. О., Портенко М. І., Самойленко А. М., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 435-438

Ювілейна дата (українською)

Микола Іванович Портеико (до 60-річчя від дня народження)

Дороговцев А. А., Копитко Б. І., Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Сита Г. М., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 147-148

Стаття (українською)

Стійкість динамічної системи з иапівмарковськими перемиканнями за умов стійкості усередненої системи

Королюк В. С., Чабанюк Я. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 195-204

Встановлено додаткові умови стійкості на швидкість динамічної си( геми з напівмарковськими перемиканнями та функцію Ляпунова для усередненої системи.

Ювілейна дата (українською)

Ігор Володимирович Скрипник (до 60-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Кіт Г. С., Ковалевський О. А., Ковальов О. М., Корнійчук М. П., Королюк В. С., Луковський І. О., Митропольський Ю. О., Савченко О. Я., Самойленко А. М., Харламов П. В., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 11. - С. 1443-1445

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Володимирович Скороход (до 70-річчя від дня народження)

Коваленко І. М., Королюк В. С., Портенко М. І., Самойленко А. М., Сита Г. М., Ядренко М. Й.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1155-1157

Стаття (українською)

Коментарі до етапі „Творчий внесок В. С. Королюка в розвиток теорії ймовірностей"

Королюк В. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1031-1033

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойлепко (до шістдесятиріччя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Корнійчук М. П., Королюк В. С., Кошляков В. М., Кулик В. Л., Лучка А. Ю., Митропольський Ю. О., Пелюх Г. П., Перестюк М. О., Скороход А. В., Скрипник І. В., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 1. - С. 3–4

Стаття (англійською)

Стійкість стохастичних систем у схемі дифузійної апроксимації

Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 1. - С. 36–47

Одержано достатні умови стійкості динамічної системи зі швидкими марковськими перемиканнями при умові експоненціальної стійкості усередненого дифузійного процесу з використанням розв'язку проблеми сингулярного збурення.

Ювілейна дата (українською)

Юрій Львович Далецький (до сімдесятиріччя від дня народження)

Березанський Ю. М., Королюк В. С., Крейн С. Г., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 3. - С. 323–325

Стаття (українською)

Сингулярно збурені стохастичні системи

Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 1. - С. 25–34

Розглянуто проблеми сингулярного збурення оборотних операторів та їх застосування до аналізу стохастичних марковських систем, що задаються випадковими еволюціями. Схеми фазового укрупнення, усереднення та дифузійної апроксимації застосовуються до динамічних систем зі швидкими марковськими переключеннями.

Стаття (російською)

Случайные перманенты смешанных выборочных матриц

Канева Е. Ю., Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 1. - С. 44-49

Вивчається центральна збіжна теорема змішаних випадкових, перманентів.

Ювілейна дата (українською)

Леонід Павлович Нижник (до шістдесятиріччя від дня народження)

Березанський Ю. М., Горбачук В. І., Горбачук М. Л., Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Тарасов В. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 10. - С. 1416–1417

Стаття (російською)

Нормальная аппроксимация случайных перманентов

Боровских Ю. В., Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 7. - С. 922–927

Одержана оцінка швидкої збіжності в центральній граничній теоремі для випадкових перма­нентів.

Стаття (англійською)

Дифузійна апроксимація cтoxaстичних марковських моделей з незникаючою регресією

Королюк В. С., Королюк Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 7. - С. 928–935

Послідовність сум незалежних випадкових змінних з однаковим розподілом, що утворюють однорідний марковський ланцюг, апрокснмована авторегресійним процесом з дискретним часом Орнштейна — Уленбека.

Стаття (українською)

Устойчивость автономной динамической системы с быстрыми марковскими переключениями

Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 9. - С. 1176–1181

Для автономной динамической системы с быстрыми марковскими переключениями устанавливаются достаточные условия асимптотической устойчивости при наличии функции Ляпунова, обеспечивающей устойчивость стационарно усредненной системы.

Ювілейна дата (російською)

Самуил Давидович Эйдельман (К семидесятилетию со дня рождения)

Березанский Ю. М., Горбачук М. Л., Ивасишен С. Д., Королюк В. С., Митропольский Ю. А., Скрыпник И. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 5. - С. 578

Стаття (українською)

Устойчивость импульсного эргодического марковского воздействия

Алчеков А. К., Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 5. - С. 601-606

Устанавливается устойчивость импульсного воздействия в моменты восстановления эргодического марковского процесса при устойчивости усредненной динамической системы.

Стаття (українською)

U-статистики от бутстрэп-выборки

Боровських Ю. В., Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 10. - С. 1403–1406

Рассматривается асимптотика распределений

Стаття (українською)

Предельное представление непрерывных полумарковских случайных эволюции в схеме серий

Королюк В. С., Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 11. - С. 1476–1482

Получено предельное представление для непрерывных полумарковских случайных эволюций в виде решения стохастического интегрального уравнения. Слабая сходимость доказана с использованием мартингального подхода.

Стаття (українською)

Центральная предельная теорема для неоднородных полумарковских случайных эволюций

Королюк В. С., Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 8. - С. 1064–1070

Получена центральная предельная теорема для неоднородных полумарковских случайных эволюций в случае одного эргодического класса и эргодической декомпозиции фазового пространства полумарковского процесса, управляющего эволюцией, а также ее применение к процессам переноса.

Стаття (українською)

Асимптотическая теория U-статистик

Боровських Ю. В., Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 2. - С. 169-182

Сформулированы основные идеи и результаты, на базе которых развиваются асимптотические методы теории

Стаття (українською)

Центральная предельная теорема в схеме фазового укрупнения для полумарковских случайных эволюций

Королюк В. В., Королюк В. С., Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 3. - С. 316–321

Доказана центральная предельная теорема в

Стаття (українською)

Центральная предельная теорема для полумарковских случайных эволюций

Королюк В. С., Свіщук А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 3. - С. 330–334

Сформулирована центральная пррдельная теорема для полумарковских случайных эволюций и рассмотрено ее применение к процессам запасов и теории траффика.

Стаття (українською)

Мартингальные оценки для распределения уклонения оценки плотности

Королюк В. С., Меляева О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 1. - С. 105–107

Получены условия выполнимости центральной предельной теоремы и оценка скорости сходимости для распределения квадратичного уклонения оценки плотности.

Стаття (українською)

Исследования по теории вероятностей в Институте матетатики АН УССР за пятьдесят лет

Королюк В. С., Скороход А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1984. - 36, № 5. - С. 571 – 575

Стаття (українською)

Случайное блуждание на полуоси на суперпозиции двух процессов восстановления

Королюк В. С., Пирлиев Б.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1984. - 36, № 4. - С. 433 – 436

Изучается распределение времени пребывания на полуоси произвольного случайного блуждания со скачками в моменты суперпозиции рекуррентного и простейшего процесса восстановления.

Стаття (українською)

Центральная предельная теорема для однородных процессов с независимыми приращениями с полумарковскими переключениями

Королюк В. В., Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 6. - С. 760–763

Для однородных процессов с независимыми приращениями с полумарковскими переключениями доказана центральная предельная теорема.

Стаття (українською)

О работах А. В. Скорохода по теории случайных процессов

Коваленко І. М., Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Михалевич В. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 4. - С. 523–527

Стаття (українською)

Предельная теорема для времени пребывания пол у марковского процесса в подмножестве состояний

Королюк В. С., Лебединцева Е. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 5. - С. 671–674

Стаття (українською)

Институт математики АН УССР к 60-летию Великого Октября  

Королюк В. С., Митропольський Ю. О., Шевело В. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 6. - С. 

Стаття (українською)

Метод потенциала в граничных задачах для случайных блужданий на цепи Маркова

Королюк В. С., Шуренков В. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 4. - С. 464–471

Стаття (українською)

Исследования Ю. А. Митропольского в области теории нелинейных колебаний

Боголюбов М. М., Королюк В. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 1. - С. 3–14

Стаття (українською)

Асимптотический подход к переносу граничных условий для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений  

Великий А. П., Королюк В. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 1. - С. 23–31

Стаття (українською)

Об асимптотическом решении одной задачи оптимального управления

Великий А. П., Королюк В. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1975. - 27, № 3. - С. 364–368

Стаття (українською)

Про один метод доведення граничних теорем для деяких функціоналів від напівмарковських процесів

Королюк В. С., Турбін А. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 2. - С. 233—238

Коротке повідомлення (російською)

Об асимптотическом поведении времени пребывания полумарковского процесса в подмножестве состояний

Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1969. - 21, № 6. - С. 842–845

Указан алгоритм построения асимптотических разложений по степеням малого параметра $\varepsilon$ для производящей функции времени достижения поглощающего состояния полумарковским процессом, в котором вероятность поглощения стремится к нулю вместе с $\varepsilon$.

Хроніка (російською)

О работе VI математической школы

Гусак Д. В., Деменин А. Н., Королюк В. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1969. - 21, № 2. - С. 281

Стаття (українською)

Теория вероятностей и математическая статистика в Институте математики АН УСС

Королюк В. С.

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 6. - С. 93–96

Стаття (українською)

Юрий Алексеевич Митропольский (к 50-летию со дня рождения)

Глушков В. М., Королюк В. С., Ликова О. Б., Парасюк О. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 1. - С. 3–8

Коротке повідомлення (російською)

Время пребывания полумарковского процесса в фиксированном множестве состояний

Королюк В. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1965. - 17, № 3. - С. 123-128

Хроніка (російською)

О зимней школе по теории вероятностей

Королюк В. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1964. - 16, № 4. - С. 569

Стаття (російською)

К асимптотике распределений максимальных уклонений в пуассоновском процессе

Гусак Д. В., Королюк В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1962. - 14, № 2. - С. 138-144

The author discusses the algorithm of asymptotic expansions for the distribution of maximum deviations in a Poisson process leading to equations for the terms of the asymptotic.

Коротке повідомлення (російською)

Об асимптотике решений разностных уравнений с малым параметром

Королюк В. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1960. - 12, № 3. - С. 342 - 346