2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ронто А. М.

Публікацій: 7
Стаття (англійською)

Про розв’язки нелiнiйних крайових задач, компоненти яких в деяких точках обертаються в нуль

Пуза Б., Ронто А. М., Ронто М. Й., Щобак Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 1. - С. 94-114

Показано, як вiдповiдна процедура параметризацiї та послiдовнi наближення допомагають дослiджувати нелiнiйнi крайовi задачi для систем диференцiальних рiвнянь за умови, що компоненти розв’язкiв обертаються в нуль у деяких невiдомих точках. Ця процедура може бути застосована до нелiнiйностей, що включають знаки абсолютних величин та додатнi або вiд’ємнi частини функцiй для рiзних типiв граничних умов.

Стаття (українською)

Загальні умови однозначної розв'язності початкової задачі для нелінійних функціонально-диференціальних рівнянь

Дільна Н. З., Ронто А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 2. - С. 167–172

Установлены общие условия однозначной разрешимости задачи Коши для систем нелинейных функционально-дифференциальных уравнений.

Ювілейна дата (українською)

Півстоліття на благо науки (до сімдесятиріччя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка)

Березанський Ю. М., Горбачук М. Л., Дороговцев А. А., Дрозд Ю. А., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Митропольський Ю. О., Перестюк М. О., Ребенко О. Л., Ронто А. М., Ронто М. Й., Самойленко Ю. С., Шарко В. В., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 1. - С. 3–7

Стаття (російською)

Некоторые новые условия разрешимости задачи Коши для систем линейных функционально-дифференциальных уравнений

Дильная Н. З., Ронто А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 7. - С. 867–884

Отримано ефективні умови, достатні для однозначної розв'язності деяких класів задач Коші для системи лінійних функціонально-диференціальних рівнянь. Знайдені умови є в певному розумінні оптимальними.

Стаття (російською)

Точные условия разрешимости задачи Коши для систем линейных функционально-дифференциальных уравнений первого порядка, задаваемых $(σ_1, σ_2, ... , σ_n; τ)$-положительпыми операторами

Ронто А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 11. - С. 1541-1568

Отримано попі достатні умови, за яких задача Коші для системи лінійних функціонально-диференціальних рівнянь є однозначно розв'язною при довільних адитивних збуреннях. Знайдені умови є в певному сенсі неполіпшуваними.

Стаття (російською)

К вопросу о периодах периодических движений в автономных системах

Ронто А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 94-112

Отримано деякі оцінки періодів періодичних рухів у ліпшицевих динамічних системах.

Стаття (російською)

Об одном методе построения последовательных приближений для исследования многоточечных краевых задач

Перестюк Н. А., Ронто А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 9. - С. 1243–1253

Запропоновано нову схему послідовних наближень, яка дозволяє досліджувати існування та наближено будувати розв'язки нелінійних звичайних диференціальних рівнянь, що розглядаються разом із лінійними багатоточковими обмеженнями. Викладений метод робить можливим вивчення задач як з невиродженими, так і з виродженими матрицями за крайових умов.