2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ельназаров А. А.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Управляемость в динамических колебательных системах

Илолов М., Эльназаров А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 2. - С. 183–191

Досліджується диференціальне рівняння у гільбертовому просторі, що описує коливання пружної балки Ейлера - Бернуллі з керуванням у вигляді зворотного зв'язку. Доведено відносну компактність додатних напівтраєкторій розглянутого рівняння. Отримано зображення граничних множин за допомогою побудови функціонала Ляпунова в явному вигляді та принципу інваріантності.

Коротке повідомлення (російською)

Об инвариантном торе счетных систем дифференциальных уравнений с запаздыванием

Самойленко А. М., Эльназаров А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 9. - С. 1292–1295

Отримано умови існування та гладкості інваріантних торів злічениих систем диференціальних рівнянь із запізненням.

Стаття (російською)

Метод асимптотического разложения $m$-параметрического семейства решений для одной квазилинейной системы дифференциальных уравнений

Эльназаров А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 445–450

За допомогою методу асимптотичного розкладу $m$-парамеіричної сім'ї розв'язків одержано розклад розв'язків однієї квазілінійної системи диференціальних рівнянь.

Коротке повідомлення (російською)

Критерий экспоненциальной дихотомии счетной системы дифференциальных уравнений с квазипериодическими коэффициентами

Эльназаров А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1717–1722

Наведено необхідні та достатні умови експоненціальної дихотомії з матричним проектором зліченної системи диференціальних рівнянь з квазіперіодичними коефіцієнтами.