2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Янчук С. В.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Амплитудная синхронизация в системе двух взаимосвязанных полупроводниковых лазеров

Лыкова О. Б., Шнайдер К. Р., Янчук С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 3. - С. 426–435

Розглядається система звичайних диференціальних рівнянь, що описують динаміку двох взаємозв'язаних одномодових напівпровідникових лазерів. Зокрема, вивчаються розв'язки, що відповідають амплітудній синхронізації. Показано, що множина таких розв'язків утворює в фазовому просторі тривимірний інваріантний многовид. Досліджується стійкість траєкторій на цьому многовиді як у тангенціальному, так і в трансверсальному до нього напрямках. Встановлено умови існування глобально асимптотично стійких розв'язків рівнянь на многовиді, що синхронізовані за амплітудою.

Коротке повідомлення (російською)

Условия экспоненциальной устойчивости и дихотомичности импульсных линейных расширений динамических систем на торе

Али Н. А., Янчук С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 451–453

Досліджуються умови стійкості та дихотомії імпульсних лінійних розширень динамічних систем на торі.

Стаття (українською)

Про поведінку розв'язків рівняння для компонента нормальної системи диференціальних рівнянь

Янчук С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 10. - С. 1436–1440

Одержані необхідні та достатні умови існування ковзаючого режиму, а також зав'язування у вузол розв'язків рівняння для компонент нормальної системи диференціальних рівнянь першого порядку.

Коротке повідомлення (російською)

Вращательные движения автономных систем с импульсным воздействием

Али Н. А., Янчук С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 591–596

Досліджуються обертальні рухи для автономного диференціального рівняння другого порядку з імпульсною дією та періодичною правою частиною. Вказані деякі важливі властивості таких рухів, за допомогою чисельно-аналітичного методу визначені достатні умови існування обертальних рухів