2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Гаджиїв Т. С.

Публікацій: 3
Стаття (англійською)

Про множини, що усуваються, для вироджених еліптичних рівнянь

Байрамова Н. Я., Гаджиїв Т. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 8. - С. 1041–1057

Встановлено нєо6хідні та достатні умови компактної усувності

Стаття (англійською)

Про усувні множини розв'язків еліптичних та параболічних рiвнянь другого порядку у недивергентній формi

Гаджиїв Т. С., Мамедова В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 11. - С. 1485-1496

Розглянуто недивергентні єліптичні та параболiчнi рівняння другого порядку, у яких коєФіцієнти при старших членах задовольняють однорідну умову Ліпшиця. Знайдено достатню умову усувності компакту відносно цих рівнянь у просторі функцій Гельдера.

Стаття (англійською)

Про гладкість розв'язку першої крайової задачі для вироджених еліптично-параболічних рівнянь другого порядку

Гаджиїв Т. С., Газимова Є. Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 6. - С. 723–736

Розглянуто першу крайову задачу для виродженого еліптично-параболічного рівняння другого порядку із, взагалі кажучи, розривними коефіцієнтами. Матриця старших коефіцієнтів задовольняє параболічну умову Кордеса за просторовими змінними. Доведено, що узагальнений розв'язок задачі належить до простору Гельдера C 1+λ, якщо права частина f належить Lp, p > n.