2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мартинюк-Чернієнко Ю. А.

Публікацій: 5
Стаття (російською)

Анализ множества траекторий нечетких уравнений возмущенного движения

Мартынюк А. А., Мартынюк-Черниенко Ю. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 11. - С. 1512–1527

Викладено новий підхід до дослідження нєчіткої початкової задачі. При цьому використано дєякі варiанти принципу порівняння для отримання умов існування розв'язків множини диференціальних рівнянь.

Стаття (російською)

Существование, единственность и оценки решений множества уравнений возмущенного движения

Мартынюк А. А., Мартынюк-Черниенко Ю. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 2. - С. 273-295

Запропоновано процедуру регуляризацiї множини рiвнянь збуреного руху з неточними значеннями параметрiв. На основi принципу порiвняння встановлено умови iснування розв’язкiв як регуляризованої, так i вихiдної системи.

Стаття (російською)

Устойчивость движения нелинейных систем с нечеткой характеристикой параметров

Мартынюк А. А., Мартынюк-Черниенко Ю. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 1. - С. 50-70

Дослiджується стiйкiсть стацiонарного розв’язку неточної динамiчної системи на основi узагальненого прямого методу Ляпунова.

Стаття (українською)

К теории устойчивости движения нелинейной системы на временной шкале

Мартинюк-Чернієнко Ю. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 6. - С. 776–782

Досліджується проблема стійкості нелінійної системи на часовій шкалі. Введено уніфікований підхід для аналізу стійкості руху на основі узагальненого прямого методу Ляпунова.

Стаття (російською)

Об устойчивости решений квазилинейной неточной системы

Мартынюк-Черниенко Ю. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 4. - С. 458–465

Узагальнено прямий метод Ляпунова, який може бути використаний для встановлення нових умов рівномірної асимптотичної стійкості розв'язків неточної системи відносно інваріантної рухомої множини.