2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Перун Г. М.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (українською)

Задача з імпульсною дією для лінійного стохастичного параболічного рівняння вищого порядку

Перун Г. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 10. - С. 1422–1426

Доказана теорема o корректности задачи Коши для линейного стохастического уравнения параболического типа высшего порядка с коэффициентами, зависящими от времени, и непрерывными возмущениями, решения которого в фиксированные моменты времени подвержены импульсному воздействию.

Стаття (російською)

Исследование задачи Коши для стохастических уравне­ний в частных производны

Перун Г. М., Ясинский В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 9. - С. 1259–1265

Встановлена стабілізація в середньому квадратичному розв’язків стохастичних лінійних рівнянь параболічного типу з пуассоновими збуреннями та розглянута задача визначення запасу стій­кості стержня під дією випадкових збурень.