2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шпортюк З. М.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

О решении одного класса задач уклонения

Бейко І. В., Шпортюк З. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 5. - С. 683–687

Рассматривается задача о максимуме времени уклонения от встречи двух управляемых объектов, описываемых системами линейных дифференциальных уравнений. Доказываются необходимые условия оптимальности управления преследуемой системы. Приводится алгоритм, позволяющий в некотором смысле отыскивать стационарные управления, доказывается его сходимость.

Стаття (українською)

О решении задачи уклонения от встречи в линейной дифференциальной игре

Шпортюк З. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 4. - С. 521–527

Рассматривается задача на максимин времени до встречи двух линейных объектов. Доказываются необходимые и достаточные условия оптимальности управления преследуемой системы. Предлагается итерационный процесс отыскания оптимального управления преследуемой системы, гарантирующего уклонение от встречи с преследователем на интервале [0,

Стаття (українською)

До розв'язання задачі ухилення від зустрічі

Бейко І. В., Шпортюк З. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 3. - С. 396—399

Розглядається задача про максимін часу до зустрічі двох лінійних об'єктів. Наводиться лема, за допомогою якої у випадку однотипних об'єктів просто доводяться необхідні умови оптимальності керування переслідуваної системи. Пропонується ітераційний процес побудови послідовності керувань переслідуваної системи, для якої гарантований час ухилення від зустрічі кожного наступного керування більший, ніж попереднього. Доводиться теорема про збіжність процесу.