2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Жигалло К. М.

Публікацій: 11
Стаття (українською)

Про наближення функцій класу Гельдера, заданих на відрізку, їхніми бігармонічними операторами Пуассона

Жигалло К. М., Жигалло Т. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 7. - С. 915-921

УДК 517.5
Отримано точну рівність для верхніх меж відхилень бігармонічних операторів Пуассона на класах Гельдера неперервних на відрізку $[-1;1]$ функцій.

Стаття (українською)

Апроксимативні властивості бігармонічних інтегралів Пуассона на класах Гельдера

Гембарська С. В, Жигалло К. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 925-932

Получены асимптотические разложения величин приближения функций класса Гельдера бигармоническими интегралами Пуассона в равномерной и интегральной метриках.

Стаття (українською)

Наближення (ψ, β)-диференційовних функцій малої гладкості бігармонічними інтегралами Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 12. - С. 1602-1622

Решена задача Колмогорова – Никольского для бигармонических интегралов Пуассона на классах (ψ, β)- дифференцируемых периодических функций малой гладкости в равномерной метрике.

Стаття (українською)

Наближення функцій із класів $C^{\psi}_{\beta, \infty}$ бігармонічними інтегралами Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 7. - С. 939-959

Получены асимптотические равенства для верхних граней отклонений бигармонических интегралов Пуассона на классах $(\psi, \beta)$-дифференцируемых периодических функций в равномерной метрике.

Стаття (українською)

Наближення спряжених диференційовних функцій бігармонічними інтегралами Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 3. - С. 333-345

Получены точные значения верхних граней приближений бигармоническими интегралами Пуассона на классах сопряженных дифференцируемых функций в равномерной и интегральной метриках.

Стаття (українською)

Наближення спряжених диференційовних функцій їх інтегралами Абеля - Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 1. - С. 73-82

Получены точные значения верхних граней приближений на классах периодических сопряженных дифференцируемых функций их интегралами Абеля - Пуассона в равномерной и интегральной метриках.

Стаття (українською)

Наближення диференційовних періодичних функцій їх бігармонійними інтегралами Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 9. - С. 1213-1219

Отримано точні значення і асимптотичні розклади верхніх меж наближень на класах періодичних диференційовних функцій бігармонійними інтегралами Пуассона.

Стаття (українською)

Повна асимптотика відхилення від класу диференційовних функцій множини їх гармонійних інтегралів Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 1. - С. 43-52

Отримано повний асимптотичний розклад величин $\mathcal{E}(\mathfrak{N},A\rho )_C$— верхніх меж відхилень, на класі диференційовних функцій $W^r$ та класі $\overline W ^r$ спряжених до них, їх гармонійних інтегралів Пуассона.

Коротке повідомлення (українською)

Про наближення функцій класу Гельдера тригармонійними інтегралами Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 6. - С. 855-859

Отримано точне значення верхньої межі відхилення тригармонійного інтеграла Пуассона від функцій класу Гельдера.

Коротке повідомлення (українською)

Про наближення функцій класу Гель дера бігармонійними інтегралами Пуассона

Жигалло К. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 971-974

Отримано точне значення верхньої межі відхилення бігармонійного інтеграла Пуассона від функцій класу Гельдера.