2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Яцюк В. Т.

Публікацій: 4
Стаття (українською)

Существование квазипериодических решений систем дифференциальных уравнений, близких к точно интегрирующимся

Яцюк В. Т.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 1. - С. 137–140

Стаття (російською)

Существование квазипериодических решений систем дифференциальных уравнений второго порядка

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1974. - 26, № 5. - С. 701–708

Стаття (українською)

К существованию квазипериодических решений систем дифференциальных уравнений второго порядка

Яцюк В. Т.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 5. - С. 675–682

Стаття (українською)

Вкорочення зчисленпої системи диференціальних рівнянь в частинних похідних

Хома Г. П., Яцюк В. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 3. - С. 417—420

Розглядається питання про вкорочення зчисленних систем диференціальних рівнянь в частинних похідних. Вказуються умови, при виконанні яких розв'язок зчисленної системи можна з якою завгодно точністю апроксимувати розв'язком вкороченої (скінченної) системи диференціальних рівнянь.