2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Горькавий В. А.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Бирозетки — модельные флексоры

Горькавий В. А., Милка А. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 7. - С. 885-904

Розглянуто нову сiм’ю багатогранникiв, якi названо бiрозетками. Проаналiзовано геометричнi властивостi бiрозеток, наведено кiлька варiантiв обґрунтування їх модельної флексорностi.

Стаття (російською)

Вырожденное преобразование Бэклунда

Горькавий В. А., Невмержицкая Е. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 1. - С. 38-51

Введено поняття виродженого перетворення Беклунда для двовимiрних поверхонь у багатовимiрному евклiдовому просторi. Доведено, що якщо поверхня в $R^n, n \geq 4$, допускає вироджене перетворення Беклунда, то вона є псевдосферичною, тобто має сталу вiд’ємну гауссову кривину. Повнiстю описано псевдосферичнi поверхнi в $R^n, n \geq 4$, що допускають вироджене перетворення Бьянкi, а також псевдосферичнi поверхнi в $R^n, n \geq 4$, що допускають вироджене перетворення Беклунда, результуючою кривою якого є пряма.

Стаття (російською)

О двумерных псевдосферических поверхностях с вырожденным преобразованием Бианки

Горькавий В. А., Невмержицкая Е. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 11. - С. 1460-1468

Класифiковано двовимiрнi псевдосферичнi поверхнi з виродженим перетворенням Бiанкi в багатовимiрному евклiдовому просторi.

Хроніка (українською)

Міжнародна конференція з геометрії „в цілому"

Горькавий В. А., Діскант В. І., Милка А. Д.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 1007-1008