2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мяо Л.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (англійською)

Деякi умови на циклiчнi головнi фактори скiнченних груп

Гао Б., Мяо Л., Тан Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1718-1722

Пiдгрупа $H$ скiнченної групи $G$ називається $\scrM$ -доповненою в $G$, якщо iснує пiдгрупа $B$ групи $G$ така, що $G = HB$, а $H_1B$ є власною пiдгрупою $G$ для кожної максимальної пiдгрупи $H_1$ в $H$. Основною метою статтi є вивчення впливу $\scrM$ -доповнених пiдгруп на циклiчнi головнi фактори скiнченних груп.

Стаття (англійською)

Про майже -доповнені підгрупи скінченних груп

Го Й., Мяо Л., Чжан Їайія

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 1. - С. 63–70

Підгрупу H називаємо майже M-доповненою в скінчєнній групі G, якщо існує нормальна підгрупа K групи G така, що HKG i TK < HK для кожної максимальної підгрупи T групи H. Отримано деякі нові результати про суперрозв'язні групи та їх утворення за допомогою майже -доповнених підгруп та досліджено структуру скінченних груп.

Стаття (англійською)

Q-переставнi пiдгрупи скiнченних груп

Мяо Л., Пу Ж.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 11. - С. 1534-1543

Пiдгрупу $H$ групи $G$ називають $Q$-переставною в $G$, якщо iснує пiдгрупа $B$ групи $G$ така, що: 1) $G = HB$ та 2) якщо $H_1$ — максимальна пiдгрупа $H$, що мiстить $H_{QG}$, то $H_1B = BH_1 < G$, де $H_{QG}$ є найбiльшою переставною пiдгрупою $G$, що мiститься в $H$. У цiй роботi доведено наступне твердження. Нехай $F$ — насичена формацiя, що мiстить $U$, а $G$ — група з нормальною пiдгрупою $H$ такою, що $G/H \in F$. Якщо кожна максимальна пiдгрупа кожної нециклiчної силовської пiдгрупи $F∗(H)$, що не має надрозв’язного доповнення в $G$, є $Q$-переставною в $G$, то $G \in F$.