2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кондратюк А. А.

Публікацій: 7
Коротке повідомлення (українською)

Узагальнені умови Ліидельофа скінчсшюсті λ-типу субгармонійної функції

Васильків Я. В., Кондратюк А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 276-179

Встановлено критерій скінченності λ-типу субгармонійної функції. У випадку, коли λ(r) = r ρ L(r), ρ, де L — повільно змінна функція, цей критерій збігається з критерієм Ліндельофа.

Коротке повідомлення (українською)

Про обмеженість середніх квадратичних логарифмів добутків Бляшке

Васильків Я. В., Кондратюк А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 2. - С. 255–259

Встановлено умови обмеженості середніх квадратичних логарифмів добутків Бляшке.

Стаття (українською)

Загальна проблема Пелі

Васильків Я. В., Кондратюк А. А., Тарасюк С. I.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 1. - С. 25-34

У класі субгармонічних в $ℝ^{p+2},\;p ∈ ℕ$, функцій и скінченного нижнього порядку знайдена точна оцінка зверху для $$\mathop {\lim }\limits_{r \to \infty } \inf \frac{{m_q (r,u^ + )}}{{T(r,u)}}, 1< q \le \infty ,$$ де $T(r, u)$ —неванліннівська характеристика функції, $m_q (r, u^{+})$ —інтегральне $q$-середнє на сфері радіуса $r$ функції $+,u + = max(u,0)$.

Стаття (українською)

О росте интегральных q-средних и дефекте субгармонических в Rm функций

Кондратюк А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 6. - С. 750-757

Исследуется рост интегральных $q$-средних субгармонической функции $u^+ = \max (u, 0)$, где $u$ — субгармоническая в $R^m$ функция порядка меньше единицы, а также находится дефект субгармонической в $R^m$ функции вполне регулярного роста.

Стаття (українською)

Асимптотическое поведение мероморфных функций вполне регулярного роста

Кондратюк А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 3. - С. 315 — 320

Исследуется асимптотическое поведение мероморфных функций вполне регулярного роста вне

Стаття (українською)

Асимптотическое поведение ln |f ( r e i θ )| по L q   [0, 2π]-норме в одном классе целых функций

Васильків Я. В., Кондратюк А. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 1. - С. 1-8

Стаття (українською)

Предельное значение нижнего индикатора и оценки снизу для целых функций с положительными нулями

Кондратюк А. А., Фридман А. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 4. - С. 488–494