2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Чжан Цянь-хун

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Існування та експоненцiальна стiйкiсть перiодичного розв’язку для нечiтких нейронних мереж Коско з перiодичними коефiцiєнтами

Дай-сі Ляо, Лі-гуей Ян, Чжан Цянь-хун

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 12. - С. 1672-1684

Вивчено клас нечiтких нейронних мереж Коско з перiодичним коефiцiєнтом. За допомогою теореми про продовження, що базується на ступенi збiгу та методi функцiй Ляпунова, встановлено достатнi умови для iснування та глобальної експоненцiальної стiйкостi перiодичного розв’язку таких нечiтких нейронних мереж Коско. Цi достатнi умови легко перевiряються при розпiзнаваннi образiв та автоматичному керуваннi. Наведено приклад, що демонструє застосовнiсть та ефективнiсть отриманих результатiв.