2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Демків І. І.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Наближення оператора Урисона операторними поліномами типу станку

Демків І. І., Макаров В. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 3. - С. 318-343

Досліджується однопараметрична сім’я додатних поліноміальних операторів від однієї та двох змінних, що наближають оператор Урисона. У випадку двох змінних областю інтегрування є „прямокутний рівнобедрений трикутник”. Як окремий випадок, одержано поліноми типу Бернштейна. Дано уточнення асимптотичних формул Станку для залишкових членів.

Стаття (українською)

Про властивості операториих поліномів типу Бернштейна, що наближають оператор Урисона

Демків І. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 9. - С. 1172-1181

Узагальнюються властивості поліномів Бернштейна на операторні поліноми типу Бернштейна, що наближають оператор Урисона.