2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шу Шичанґ

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Гiперповерхнi з ненульовою сталою кривизною Гаусса–Кронекера в $M^{n+1}(±1)$

Чжу Тяньмін, Шу Шичанґ

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 11. - С. 1540-1551

Вивчаються гiперповерхнi в одиничнiй сферi та в гiперболiчному просторi з ненульовою сталою кривизною Гаусса – Кронекера та двома рiзними головними кривизнами, одна з яких є простою. Якщо $K$ — нульова стала кривизна Гаусса – Кронекера гiперповерхонь, то деякi характеристики рiманових добуткiв можна отримати у виглядi $S^{n-1}(a) \times S^1(\sqrt{1 - a^2}),\quad$ $a^2 = 1/\left(1 + K^{\frac{2}{n - 2}}\right)$ або $S^{n-1}(a) \times H^1(- \sqrt{1 + a^2}),\quad$ $a^2 = 1/\left(K^{\frac{2}{n - 2}} - 1\right)$.

Стаття (англійською)

Конформнi iзопараметричнi простороподiбнi гiперповерхнi у конформних просторах $\mathbb{Q}^4_1$ і $\mathbb{Q}^5_1$

Біанпинг Су, Шу Шичанґ

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 4. - С. 557-570

Вивчено конформну геометрiю конформних простороподiбних гiперповерхонь у конформних просторах $\mathbb{Q}^4_1$ and $\mathbb{Q}^5_1.$ Отримано повну класифiкацiю конформних iзопараметричних простороподiбних гiперповерхонь у $\mathbb{Q}^4_1$ та $\mathbb{Q}^5_1$.