2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бор Х.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (англійською)

Нове застосування квазiмонотонних послiдовностей

Бор Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 7. - С. 1004-1008

Доведено загальну теорему про узагальненi абсолютнi фактори сумовностi Чезаро для нескiнченних рядiв. Ця теорема також включає ряд нових та вiдомих результатiв.

Стаття (англійською)

Нове застосування узагальнених послiдовностей квазiстепеневого зростання

Бор Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 6. - С. 731-738

Доведено теорему про $|\overline{N}, p_n, \theta_n|_k$-сумовнiсть iз використанням нового загального класу послiдовностей степеневого зростання замiсть послiдовностi квазi-$\eta$-степеневого зростання. Окремими випадками цiєї теореми є деякi новi та вiдомi результати.