2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Торабі Х.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Про топологічні фундаментальні групи фактор-просторів

Машаєхі Б., Пакдаман А., Торабі Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 12. - С. 1700–1711

Нехай p: XX/A — фактор-відображення, де A — підпростір X. Досліджуються умови, за яких p 1 qtop (X, x 0)) є щільною в π 1 qtop (X/A,∗)), де фундаментальні групи наділені природною фактор-топологією, успадковaною від простору петель, а p * — неперервний гомоморфізм, індукований фактор-відображенням p. Крім того, наведено деякі застосування з метою визначити деякі властивості π 1 qtop (X/A,∗). Наприклад, встановлено умови, за яких π 1 qtop (X/A,∗) є недискретною топологічною групою.

Коротке повідомлення (англійською)

Допустима оцiнка для r-го степеня обмеженого параметра масштабу у пiдкласi експоненцiальної сiм’ї з ентропiйною функцiєю втрат

Аліхани С., Махмуді Є., Торабі Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 8. - С. 1138-1147

Розглянуто допустиму оцiнку для r-го степеня параметра масштабу, обмеженого зверху або знизу у пiдкласi експоненцiальної сiм’ї параметрiв масштабу з ентропiйною функцiєю втрат. Наведено також допустиму оцiнку обмеженого параметра у сiм’ї трансформованих розподiлiв хi-квадрат.