2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Савчук М. В.

Публікацій: 4
Стаття (українською)

Наближення обмежених голоморфних і гармонічних функцій середніми Фейєра

Савчук В. В., Савчук М. В., Чайченко С. О.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 4. - С. 516-542

УДК 517.5
Обчислено значення точних верхнiх меж на класах обмежених голоморфних i гармонiчних функцiй в одиничному крузi для залишкових членiв у формулi типу Вороновської у випадку наближень середнiми Фейєра. Наведено ряд наслiдкiв, що мають самостiйний iнтерес.

Коротке повідомлення (українською)

Наближення голоморфних функцій з класу Зигмунда середніми Фейєра

Савчук В. В., Савчук М. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 8. - С. 1148-1152

Установлено асимптотическое равенство для верхних граней отклонений средних Фейера в классе Зигмунда функций, голоморфных в единичном круге.

Стаття (українською)

Підсумовування методом Абеля - Пуассона p-фаберових рядів в інтегральній метриці

Савчук В. В., Савчук М. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 5. - С. 660–673

Найдены условия на границу \( \Gamma \) ограниченной односвязной области \( \Omega \subset \mathbb{C} \), при которых p-фаберовый ряд любой функции из пространства Смирнова \( {E_p}\left( \Omega \right),1 \leqslant p < \infty \), суммируется методом Абеля-Пуассона на границе области до предельных значений самой функции в метрике пространства \( {L_p}\left( \Gamma \right) \).

Стаття (українською)

Норми мультиплікаторів і найкращі наближення голоморфних функцій багатьох змінних

Савчук В. В., Савчук М. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1669-1680

Показано, що константи Лебега - Ландау лінійних методів підсумовування по трикутних областях рядів Тейлора функцій, голоморфних у полікрузі та одиничній кулі з незалежать від числа $m$. На основі цього факту знайдено співвідношення між повним і частинними найкращими наближеннями голоморфних функцій у полікрузі та одиничній кулі з $\mathbb{C}^m$.