2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Де У. К.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Про 3-вимірні $f$-многовиди Кенмоцу та солітони Річчі

Ілдиз А., Де У. К., Туран М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 5. - С. 620–628

Метою даної статті є вивчення 3-вимірних $f$-многовидів Кенмоцу та солітонів Річчі. Спочатку наведено приклад 3-вимірного $f$-многовиду Кенмоцу. Потім розглянуто напівсиметричний за Річчі 3-вимірний $f$-многовид Кенмоцу i доведено, що 3-вимірний $f$-многовид Кенмоцу є напівсиметричним за Річчі тоді i тільки тоді, коли він є многовидом Ейнштейна. Також досліджено n-паралельний тензор Річчі у 3-вимірному $f$-многовиді Кенмоцу. Насамкінець, досліджено солітони Річчі у 3-вимірному $f$-многовиді Кенмоцу.

Стаття (англійською)

$D$-гомотетична деформацiя нормальних майже контактних многовидiв

Де У. К., Хост С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 10. - С. 1330-1329

Метою цiєї статтi є вивчення перетворення, що називається D-гомотетичною деформацiєю нормальних майже контактних многовидiв. Зокрема, показано, що у $(2n + 1)$-вимiрному нормальному майже контактному многовидi оператор Рiччi $Q$ комутує за певних умов iз структурним тензором $\phi$, а оператор $Q\phi - \phi Q$ є iнварiантним щодо $D$-гомотетичної деформацiї. Також розглянуто питання про iнварiантнiсть $\eta$-ейнштейнiвських многовидiв, $\phi$-секцiйну кривину та локальну $\phi$-симетрiю Рiччi при $D$-гомотетичнiй деформацiї. Iснування таких многовидiв доведено на конкретному прикладi.