2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ковтун І. І.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Краевые задачи для нелинейного гиперболического уравнения с лапласианом Леви

Ковтун И. И., Феллер М. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 11. - С. 1492-1499

Для нелiнiйного гiперболiчного рiвняння з нескiнченновимiрним лапласiаном Левi $∆_L$ $$\frac{∂^2U(t, x)}{∂t^2} + α(U(t, x)) \left[\frac{∂U(t, x)}{∂t}\right]^2 = ∆_LU(t, x)$$ наведено розв’язки крайової задачi $U(0, x) = u_0, \;U(t, 0) = u_1$ i крайової зовнiшньої задачi $U(0, x) = v_0,\; U(t, x)|_{Γ} = v_1,\; \lim_{||x||_H→∞} U(t, x) = v_2$.

Стаття (російською)

Краевые задачи для нелинейного параболического уравнения с лапласианом Леви, разрешенного относительно производной

Ковтун И. И., Феллер М. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 10. - С. 1400–1407

Наведено розв'язки крайової та початково-крайової задач для нелінійного параболічного рівняння з лапласіаном Леві $∆_L$, розв'язаного відносно похідної $$\frac{∂U(t,x)}{∂t}=f(U(t,x),Δ_LU(t,x))$$ для фундаментальних областей гільбертового простору.

Коротке повідомлення (російською)

Флуктуации вынужденных колебаний в среде с сопротивлением

Ковтун И. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 132–135

Для диференціального рівняння коливань з коефіцієнтами, збуреними гауссівськими дельта-корельованими випадковими процесами, із випадковою зовнішнєю силою одержані замкнені рівняння для моментів. Зокрема, знайдені математичне сподівання та коваріаційна функція.

Коротке повідомлення (російською)

К вопросу об асимптотическом решении одного линейного операторного дифференциального уравнения

Ковтун И. И.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1962. - 14, № 2. - С. 205-211