2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Клопот А. М.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Асимптотика некоторых классов решений обыкновенных дифференциальных уравнений $n$-го порядка с правильно меняющимися нелинейностями

Евтухов В. М., Клопот А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 3. - С. 354-380

Встановлено умови iснування та асимптотичнi при $t \uparrow \omega (\omega \leq +\infty)$ зображення одного класу монотонних розв’язкiв диференцiального рiвняння $n$-го порядку, що мiстить у правiй частинi суму доданкiв iз правильно змiнними нелiнiйностями.