2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ставроулакіс І. П.

Публікацій: 3
Стаття (англійською)

Асимптотична поведiнка нейтральних рiзницевих рiвнянь вищого порядку iз загальними аргументами

Міліарас Г. Н., Ставроулакіс І. П., Хатібзадех Г., Чатзаракіс Г. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 3. - С. 430-450

Вивчається асимптотична поведiнка розв’язкiв нейтрального рiзницевого рiвняння вищого порядку $$Δm[x(n) + cx(τ(n))] + p(n)x(σ(n)) = 0, N ∍ m ≥ 2, n≥0,$$ де $τ(n)$— загальний аргумент iз запiзненням, $σ(n)$ — загальний аргумент iз вiдхиленням, $c ∈ R, (p(n)) n ≥ 0$ — послiдовнiсть дiйсних чисел, $∆$ — оператор правої рiзницi, $∆x(n) = x(n + 1) − x(n)$, та $∆^j$ — $j$-й оператор правої рiзницi, $∆^j (x(n) = ∆ (∆^{j-1}(x(n)))$ при $j = 2, 3,…,m$.. Наведено також приклади, що iлюструють отриманi результати.

Стаття (англійською)

Аналіз стійкості імпульсних систем відносно двох мір при структурних збуреннях

Мартинюк А. А., Ставроулакіс І. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 11. - С. 1476–1484

Досліджується асимптотична стійкість за двома мірами імпульсних систем при структурних збуреннях. Встановлено умови асимптотичної $(ρ_0, ρ)$-стійкості системи в термінах знаковизна-ченості спеціальних матриць.

Стаття (англійською)

Аналіз стійкості лінійних диференціальних імпульсних систем із структурними збуреннями

Мартинюк А. А., Ставроулакіс І. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 6. - С. 784–795

Досліджуються стійкість та асимптотична стійкість розв'язків великомасштабної лінійної імпульсної системи при структурних збуреннях. Достатні умови стійкості та нестійкості сформульовані на основі знаковизначеності спеціальних матриць.