2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Краснощок М. В.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Еволюційна задача з вільною межею для стаціонарної системи теорії пружності

Краснощок М. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 4. - С. 494-511

Рассмотрена эволюционная задача со свободной границей для стационарной линейной системы теории упругости, возникающая при исследовании тонких пленочных покрытий в микроэлектронных устройствах. Доказана ее разрешимость на произвольном интервале времени при условии, что начальные данные достаточно близки к стационарному решению.

Стаття (російською)

Классическая разрешимость первой начально-краевой задачи для нелинейного сильно вырождающегося параболического уравнения

Базалий Б. В., Краснощек Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 10. - С. 1299-1320

Доведено icнування в цілому за часом класичного розв'язку початково-крайоиої задачі для нелінійного параболічного рівяння з сильним виродженням.

Стаття (російською)

Об одной задаче со свободной границей для нелинейной системы

Базалий Б. В., Краснощек Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 9. - С. 1155–1165

Задача фільтрації з вільною межею формулюється як задача з розривною нелінійністю для виродженої еліптичної або параболічної системи. Доведено, що розв'язок задачі Діріхле існує в обох випадках. Досліджуються деякі якісні властивості цих розв'язків, наприклад, існування „мертвих зон".