2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Янченко С. Я.

Публікацій: 6
Стаття (українською)

Апроксимативні характеристики класів функцій Нікольського – Бєсова $S_{1, θ}^r B(\mathbb{R}^d)$

Радченко О. Я., Янченко С. Я.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1405-1421

УДК 517.51
Одержано точні за порядком оцінки наближення класів функцій $S^{\boldsymbol{r}}_{1,\theta}B\left(\mathbb{R}^d\right)$ за допомогою цілих функцій експоненціального типу з носіями їхнього перетворення Фур'є у східчастому гіперболічному хресті. Похибку наближення оцінено в метриці простору Лебега $L_q\left(\mathbb{R}^d\right),\; 1 < q \leq \infty.$

Стаття (українською)

Найкраще наближення функцій з анізотропних класів Нікольського – Бєсова, визначених на $R^d$

Янченко С. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 4. - С. 574-582

Получены точные по порядку оценки наилучшего приближения функций из анизотропных классов Никольского – Бесова функций многих переменных целыми функциями в пространствах Лебега.

Стаття (українською)

Порядкові оцінки апроксимативних характеристик функцій із класів $S_{p,θ}^{Ω} B(R^d)$ із заданою мажорантою мішаних модулів неперервності у рівномірній метриці

Янченко С. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1705-1714

Установлены точные по порядку оценки приближения функций из классов $S_{p,θ}^{Ω} B$, определенных на $R^d$, в метрике пространства $L_{\infty} (R^d)$ с помощью целых функций экспоненциального типа с носителями их преобразований Фурье на множествах, которые порождаются поверхностями уровня функции $\Omega$.

Стаття (українською)

Наближення функцій з ізотропних класів Нікольського – Бєсова у рівномірній та інтегральній метриках

Янченко С. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 10. - С. 1423-1433

Получены точные по порядку оценки приближения изотропных классов Никольского-Бесова функций многих переменных суммами типа Валле Пуссена в метриках пространств $L_{∞}(ℝ^d)$ и $L_1(ℝ^d)$.

Стаття (українською)

Наближення класів $S^r_{p,θ}B(\mathbb{R}^d)$ функцій багатьох змінних цілими функціями спеціального вигляду

Янченко С. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 8. - С. 1124–1138

Получены точные по порядку оценки приближений функциональных классов $S^r_{p,θ}B(\mathbb{R}^d)$ с помощью целых функций специального вида.

Стаття (українською)

Наближення класів $B^{Ω}_{p,θ}$ в функцій багатьох змінних цілими функціями у просторі $L_q (R^d)$

Янченко С. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 1. - С. 123–135

Получены точные по порядку оценки наилучших приближений классов $B^{Ω}_{p,θ}$ функций многих переменных целыми функциями экспоненциального типа в пространстве $L_q (R^d)$.