2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шпаківський В. С.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Про один клас кватерніонних відображень

Кузьменко Т. С., Шпаківський В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 1. - С. 117-130

Рассмотрен новый класс кватернионных отображений, имеющих связь с пространственными уравнениями в частных производных. Получено описание всех отображений из этого класса с помощью четырех аналитических функций комплексной переменной.

Стаття (російською)

О логарифмическом вычете моногенных функций в трехмерной гармонической алгебре с двумерным радикалом

Плакса С. А., Шпаковский В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 7. - С. 967–973

Обчислено логарифмiчний лишок для моногенних (неперервних диференційовних за Гато) Функцій зі значеннями в тривимірній гармонічній алгебрі з двовимірним радикалом. При цьому встановлено, що на логарифмічний лишок впливають не тільки нулі й особливі точки функції, але й точки, в яких функція набуває значення в радикалі гармонічної алгебри.

Стаття (російською)

Конструктивное описание моногенных функций в гармонической алгебре третьего ранга

Плакса С. А., Шпаковский В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 8. - С. 1078–1091

Наведено конструктивний опис моногенпих функцій, що набувають значень у комутативній гармонічній алгебрі третього рангу над полем комплексних чисел, за допомогою аналітичних функцій комплексної змінної. Встановлено ізоморфізм між алгебрами моногенпих функцій при переході від одного гармонічного базису до іншого.