2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тлеубергенов М. І.

Публікацій: 5
Коротке повідомлення (російською)

О разрешимости основной обратной задачи стохастических дифференциальных систем

Ибраева Г. Т., Тлеубергенов М. И.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 1. - С. 139-145

Методом квазiобернення отримано необхiднi та достатнi умовi розв’язностi основної за класифiкацiєю А. С. Галiуллiна оберненої задачi у класi стохастичних диференцiальних рiвнянь Iто першого порядку з випадковими збуреннями iз класу процесiв iз незалежними приростами, з вироджуваною вiдносно частини змiнних дифузiєю й заданими властивостями, що залежать вiд частини змiнних.

Стаття (російською)

О решении задачи стохастической устойчивости интегрального многообразия вторым методом Ляпунова

Василина Г. К., Тлеубергенов М. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 1. - С. 14-27

Iз допомогою методу функцiй Ляпунова отримано достатнi умови стiйкостi та асимптотичної стiйкостi за ймовiрнiстю iнтегрального многовиду диференцiальних рiвнянь Iто за наявностi випадкових збурень iз класу процесiв iз незалежними приростами. Доведено теореми про стохастичну стiйкiсть за першим наближенням при постiйно дiючих малих у середньому випадкових збуреннях аналiтично заданого iнтегрального многовиду диференцiальних рiвнянь.

Коротке повідомлення (російською)

Об основной обратной задаче дифференциальных систем с вырождающейся диффузией

Ибраева Г. Т., Тлеубергенов М. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 5. - С. 712–716

Методом відокремлення отримано достатні умови розв'язності основної за класифікацією А. С. Галіулліна оберненої задачі у класі стохастичних диференціальних систем Іто першого порядку з випадковими збуреннями з класу вінерових процесів і вироджуваною щодо частини змінних дифузією.

Коротке повідомлення (російською)

О построении множества стохастических дифференциальных уравнений по заданному иптеїральному многообразию, не зависящему от скоростей

Ажымбаев Д. Т., Тлеубергенов М. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 7. - С. 1002–1008

Побудовано рівняння Лагранжа, Гамільтона та Біркгофа за заданими властивостями руху при наявності випадкових збурень. При цьому припускають, що випадкові збурні сили належать класу віперових процесів, а задані властивості руху не залежать від швидкостей. Отримані результати проілюстровано па прикладі руху штучного супутника Землі під дією сил тяжіння та аеродинамічних сил.

Стаття (російською)

Управление линейными импульсными системами

Ахметов М. У., Перестюк Н. А., Тлеубергенов М. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 3. - С. 307–314

Встановлені рангові ознаки керування для лінійних імпульсних систем. В достатній формі одержано принцип максимуму Понтрягіна. Наведено приклад синтезу керування в задачі для лінійних імпульсних систем.