2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Петренко Б. В.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (українською)

Про доповшованість деяких узагальнених гіперцентрів у артінових модулях

Курдаченко Л. А., Петренко Б. В., Суботін І. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 11. - С. 1548–1552

Доведено, що в артіновім модулі над нескінченною em class="a-plus-plus">FC-гіперцентральною локально розв'язною групою верхній FC-гіперцентр має пряме доповнення. Таким чином, отримано узагальнення теорем Д. І. Зайцева і З. Дуана.

Стаття (українською)

Про прямі розклади у модулях над груповими кільцями

Петренко Б. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 255–261

В теорії нескінченних груп серед корисних узагальнень класичної теореми Машке досить важливе місце посідає теорема Ковача - Ныомепа, яка дає достатні умови існування G-іііваріаитиих доповнень у модулях над періодичною скінченного над центром групою G. У даній статгі теорему Ковача - Ныомена узагальнено па модулі над груповим кільцем KG, де K дедекіндова область.