2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ботюк А. О.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (українською)

Квазілінійна крайова періодична задача

Ботюк А. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1690–1693

Вивчається крайова періодична задача для квазіліпійного рівняння u tt u xx = F[u, u t , u x ]. Знаходяться умови, за яких справедлива теорема єдипості розв'язку.

Коротке повідомлення (українською)

Точний розв'язок однієї крайової періодичної задачі

Ботюк А. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 7. - С. 998–1001

Вивчається крайова періодична задача u tt u xx =F(x, t), u(0, t)=u(π, t)=0, u(x, t+T)=u(x, t), (x, t) є R 2. За допомогою оператора Вейводи-Штедри знаходиться розв'язок даної задачі.

Стаття (українською)

Існування просторів Вейводи - Штедри

Ботюк А. О., Хома Г. П., Хома Л. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 2. - С. 302–308

Вивчається лінійна періодична задача u tt −u xx =F(x, t), u(x+2π, t)=u(x, t+T)=u(x, t), ∈ ℝ2. Встановлено умови існування класичного розв'язку даної задачі у просторах, які є підпросторами просторів Вейводи - Штедри.