2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Різк М. М.

Публікацій: 3
Стаття (англійською)

Метод Дзядика розв'язування звичайних диференціальних рівнянь 3 використанням інтерполяційних поліномів Ерміта

Різк М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 4. - С. 501-512

Розглянуто апроксимаційно-ітеративний метод В. К. Дзядика у випадку ермітової інтерполяції. Побудовано практичний алгоритм.

Стаття (англійською)

Розклади фундаментальних інтерполяційних поліномів Ерміта в термінах поліномів Чебишова

Різк М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 135-143

Одержано явні розклади фундаментальних інтерполяційних поліномів Ерміта в термінах поліномів Чебишова, коли вузлами інтерполяції є або нулі полінома Чебишова степеня $n + 1$, або екстремальні точки полінома Чебишова степеня $n$.

Стаття (англійською)

Про наближене розв'язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерра - Фредгольма у комплексній області методом Дзядика

Захер С. Л., Різк М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 11. - С. 1519–1528

У 1980-1984 pp. В. К. Дзядик запропоііупав та розвинув ітеративно-апроксимаційішй метод (ІА-метод) для числового розв'язування проблеми Коші y′=f(x,y), y(x 0)=x0. Частинні випадки нелінійних мішаних інтегральних рівнянь Вольтерра-Фредгольма другого роду виникають у задачах математичного моделювання часово-просторового розвитку епідемій. У цій статті розглянуто задачу наближеного розв'язування таких ііггегральних рівнянь методом В. К. Дзядика па комплексній області. Наприкінці статті наведено результати чисельної перевірки методу на чотирьох різних прикладах.