2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Захер С. Л.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про наближене розв'язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерра - Фредгольма у комплексній області методом Дзядика

Захер С. Л., Різк М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 11. - С. 1519–1528

У 1980-1984 pp. В. К. Дзядик запропоііупав та розвинув ітеративно-апроксимаційішй метод (ІА-метод) для числового розв'язування проблеми Коші y′=f(x,y), y(x 0)=x0. Частинні випадки нелінійних мішаних інтегральних рівнянь Вольтерра-Фредгольма другого роду виникають у задачах математичного моделювання часово-просторового розвитку епідемій. У цій статті розглянуто задачу наближеного розв'язування таких ііггегральних рівнянь методом В. К. Дзядика па комплексній області. Наприкінці статті наведено результати чисельної перевірки методу на чотирьох різних прикладах.