2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ронкін Л. І.

Публікацій: 6
Стаття (українською)

Продолжение и аппроксимация субгармонических функций в полуплоскости. Невозможность продолжения плюрисубгармонических функций

Рашковський А. Ю., Ронкін Л. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1017–1030

Будуються різного роду продовження субгармонічної в півплощині функції на всю площину. Одержані результати застосовуються для апроксимації субгармонічної функції скінченного по­рядку в півплощині логарифмом модуля цілої функції. Показано, що задача про продовження плюрисубгармонічної функції може не мати розв’язку.

Коротке повідомлення (російською)

Оценка снизу площади аналитической кривой в кубе пространства $ℂ^n$

Ронкин Л. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 145-147

Одержана точна оцінка знизу площі аналітичної кривої, що розміщена у кубі простору $ℂ$ та проходить крізь його центр.

Стаття (українською)

Предельные множества субгармонических функций и ассоциированных с ними мер в конусе

Рашковський А. Ю., Ронкін Л. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 2. - С. 247–261

Изучается связь между асимптотическим поведением субгармонической функции конечного порядка в конусе и распределением ассоциированной с ней меры.

Стаття (українською)

О теоремах Лиувилля для функций, голоморфных на нулевом множестве полинома

Ронкін Л. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 5. - С. 582–586

Стаття (українською)

О продолжении внутренних функций в полидиске

Агранович П. З., Ронкін Л. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 1. - С. 91—95

Коротке повідомлення (російською)

О сопряженных порядках и типах целых функций многих переменных

Ронкин Л. И.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1964. - 16, № 3. - С. 408-413