2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Попович С. В.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

О гомоморфизмах алгебр, порожденных проекторами, и функторах Кокстер

Попович С. В., Самойленко Ю. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 9. - С. 1224-1237

Розглянуто алгебри, породжені ідемпотеитами в банахових просторах та ортопроекторами у гільбертових просторах з сумою, кратною одиниці. Побудовано кілька функторів між категоріями зображень, що породжені гомоморфізмами згаданих алгебр, та вивчено їх властивості. Наведено застосування.

Стаття (українською)

$C*$-алгебри, пов'язані з $F_{2^n }$ унімодальними динамічними системами

Майстренко Т. Ю., Попович С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 7. - С. 929-938

Розглядаються $C*$-алгебри, пов'язані з простими унімодальними одновимірними неоднозначними динамічними системами $(f,R)$ і з деякими спеціальними обмеженнями. Для цих алгебр наведено повну класифікацію незвідних зображень у гільбертових просторах та описано дуальний простір. Як приклад розглядається однопараметрична сім'я $f_{μ}(x) = μx(1 − x)$.

Стаття (російською)

Радикальные алгебры, подгруппы присоединенных групп которых являются подалгебрами

Попович С. В., Сысак Я. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1646–1652

Отримана характеризація радикальних алгебр, підгрупи приєднаних груп яких є підалгебрами. Доведено, зокрема, що такі алгебри нільпотентиі з індексом нільпотентності, який не перевищує 3. Дана повна класифікація тих із них, що породжені двома елементами.