2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Симулик В. M.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (російською)

Теорема о структуре полного набора конформноподобиых серий сохраняющихся величии для безмассовых полей

Симулик В. M.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 12. - С. 1707–1711

Сформульовано зручну загальну методику побудови повного набору конформноподібних серій законів збереження л-го порядку. Як приклади наведено всі конформноподібні серії, які породжуються симетричними тензорами третього і четвертого рангів.

Стаття (російською)

Решения уравнений Максвелла, описывающие спектр водорода

Симулик В. M.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 7. - С. 958–969

Знайдено новий клас розв'язків рівнянь Максвелла, який описує спектр водню. Доведено застосовність до великої групи задач атомної та ядерної фізики замість квантовомехаиічного рівняння Дірака звичайних класичних рівнянь Максвелла.