2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Костін А. В.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Задача о тени в пространстве Лобачевского

Костин А. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1525-1532

Розглядається задача про тiнь у гiперболiчному просторi. Цю задачу можна розглядати як задачу про знаходження умов, що забезпечують належнiсть точок узагальнено опуклiй оболонцi сiм’ї куль.

Стаття (російською)

О решениях квазилинейной дифференциальной системы второго порядка, представимых рядами Фурье, содержащими медленно меняющиеся параметры

Костин А. В., Щеголев С. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 654–664

Для квазілінійної диференціальної системи другого порядку, коефіцієнти якої мають вигляд рядів Фур'є з повільно змінними коефіцієнтами і частотою, при певних умовах доведено існування частинного розв'язку аналог ічної структури у випадку суто уявних коренів характеристичного рівняння матриці коефіцієнтів лінійної частий.

Стаття (російською)

Об асимптотических разложениях o-решений в теории квазилинейных систем разностных уравнений

Костин А. В., Скрыпник И. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 672–677

Досліджується квазілінійиа система різницевих рівнянь при певних умовах. Доводиться існування формального частинного о-розв'язку цієї системи у вигляді функціональних рядів спеціального типу. Доводиться також теорема про асимптотичний характер цього розв'язку.

Коротке повідомлення (російською)

Об однозначных решениях нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка и некоторые свойства вещественных периодических решений

Костин А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1964. - 16, № 1. - С. 110-115