2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Похила О. М.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Оцінка похибки методу усереднення на півосі для багаточастоної резонансної системи

Петришин Р. І., Похила О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 685–690

Обгрунтовано метод усереднення для багаточастотної резонансної системи на півосі в припущенні, що нормальна фундаментальна матриця системи в варіаціях усереднених рівнянь для повільних змінних експоненціально прямує до нуля. Вивчено також кількісну залежність оцінок від величини малого параметра.