2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кочубей А. Н.

Публікацій: 13
Стаття (англійською)

Лiнiйне та нелiнiйне рiвняння теплопровiдностi на $p$ -адичнiй кулi

Кочубей А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 2. - С. 193-205

Вивчається оператор Владимирова диференцiювання дробового порядку $D^{\alpha}_N,\; \alpha > 0,\; N \in Z$, на $p$-адичнiй кулi $B_N = \{ x \in Q_p : | x|_p \leq p^N\}$ . До його вiдомих iнтерпретацiй у термiнах звуження подiбного оператора, визначеного на $Q_p$ та через деякий випадковий процес на $B_N$, ми додаємо iнтерпретацiю у виглядi псевдодиференцiального оператора в термiнах дуальностi Понтрягiна на адитивнiй групi BN. Вивчено функцiю Грiна на $D^{\alpha}_N$ та нелiнiйне рiвняння на $B_N$, що є аналогом класичного рiвняння пористого середовища.

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойленко (до 80-річчя від дня народження)

Антонюк О. Вік., Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Гутлянський В. Я., Королюк В. С., Кочубей А. Н., Кушнір Р. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Марченко В. О., Нікітін А. Г., Парасюк І. О., Пастур Л. А., Перестюк М. О., Портенко М. І., Ронто М. Й., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І., Хруслов Є. Я., Шарковський О. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 1. - С. 3-6

Ювілейна дата (українською)

Мирослав Львович Горбачук (до 75-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Герасименко В. І., Кочубей А. Н., Михайлець В. А., Нижник Л. П., Самойленко А. М., Самойленко Ю. С., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 3. - С. 451-454

Стаття (українською)

Мирослав Львович Горбачук (до 70-річчя від дня народження)

Адамян В. М., Березанський Ю. М., Кочубей А. Н., Кужіль С. О., Марченко В. О., Михайлець В. А., Нижник Л. П., Пташник Б. Й., Рофе-Бекетов Ф. С., Самойленко А. М., Самойленко Ю. С., Хруслов Є. Я.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 4. - С. 439–442

Стаття (англійською)

Числення розподіленого порядку: теоретико-операторна інтерпретація

Кочубей А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 4. - С. 478–486

У межах функціональних числень Boxнepa - Філліпса та Хірша наведено опис операторів диференціювання та інтегрування розподіленого порядку як функцій від класичних операторів диференціювання та інтегрування.

Стаття (англійською)

Сильно нелінійні диференціальні рівняння з похідними Карліца над функціональним полем

Кочубей А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 5. - С. 669–678

У попередніх статтях автора вивчено деякі класи рівнянь із похідними Карліца відносно $\mathbb{F}_q$ -лінійних функцій над функціональним полем, які є природними аналогами лінійних звичайних диференціальних рівнянь. У цій роботі розглядаються рівняння, що містять композиції $u \circ u ... \circ u$ невідомої функції. Алгебраїчною основою застосованої методики є вкладення кільця $\mathbb{F}_q$ - лінійних голоморфних функцій у тіло.

Стаття (українською)

Оператор Лиувилля

Кочубей А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 12. - С. 1664–1671

Получено полное описание инфинитезимального оператора однопараметрической группы изометрических операторов, построенной по динамической системе с отражением траекторий в области с кусочно-гладкой границей.

Стаття (українською)

Теория расширений симметрических операторов и граничные задачи для дифференциальных уравнений

Горбачук В. І., Горбачук М. Л., Кочубей А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 10. - С. 1299–1313

Дан обзор результатов по теории расширений симметрических операторов в гильбертовом пространстве, полученных за последние двадцать лет. Основное внимание сосредоточено на работах, связанных с применением абстрактной теории к исследованию граничных задач для дифференциально-операторных уравнений и уравнений в частных производных.

Стаття (українською)

Одномерные точечные взаимодействия

Кочубей А. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 10. - С. 1391–1395

Стаття (українською)

К теории обобщенных решений операторно-дифференциальных уравнений

Кочубей А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 6. - С. 703–707

Получены условия существования слабых обобщенных решений дифференциального уравнения с операторными коэффициентами, новые условия регулярности обобщенных решений. Приведены примеры применения абстрактных результатов к уравнениям с частными производными.

Стаття (українською)

Про самоспряженість диференціального оператора с сингулярним необмеженим операторним коефіцієнтом

Кочубей А. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 453–462

Стаття (українською)

О самосопряженности и характере спектра некоторых классов абстрактных дифференциальных операторов

Кочубей А. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 6. - С. 811—815

Стаття (українською)

К разрешимости эллиптических задач в предельных областях

Кочубей А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 1. - С. 103—106

В работе рассматривается задача наилучшего приближения в нормированном модуле над рефлексивной банаховой алгеброй. Получены условия существования наилучшего приближения, теоремы о непрерывности метрической проекции и в